วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โครงการอุปสมบทถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล

 naparats    9 มี.ค. 2566

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
........................................
กำหนดการรับสมัคร และอุปสมบทหมู่
" รุ่นเดือนเมษายน ๒๕๖๖ "
🟢ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ (๑๕ วัน)
📌ณ พระอุโบสถ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
........................................
🔴วันรับสมัคร : วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖
🕧เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานหินโค้ง
........................................
🔴วันสอบท่องคำขออุปสมบท : วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖
🕧เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานหินโค้ง
........................................
🔵วันรายงานตัว และปลงผม : วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
🕧เวลา ๑๒.๓๐ น. - ลงทะเบียน / ตรวจ atk / ทำความสะอาดกุฏิที่พัก
🕜เวลา ๑๓.๓๐ น. - พิธีปลงผมนาค
🕞เวลา ๑๕.๓๐ น. - ซ้อมขานนาค
........................................
🟣วันอุปสมบท : วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖
🕗เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. - พิธีมอบผ้าไตร และพิธีบรรพชา
🕚เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์และสามเณร
🕧เวลา ๑๒.๓๐ เป็นต้นไป - พิธีอุปสมบท ชุดละ ๓ รูป
........................................
📱ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่⤵️
🙏ฝ่ายบรรพชาอุปสมบท โทร. ๐๒ ๕๘๓ ๘๘๔๗
🙏พระมหาบุญส่วน ปุญฺญสิริ โทร. ๐๘๔ ๔๒๒ ๙๙๔๓
🙏พระมหาสมัคร โกวิโล โทร. ๐๙๔ ๙๕๙ ๓๒๓๙
🙏พระสมุห์ระหัส ถาวโร โทร. ๐๙๐ ๙๙๒ ๙๔๔๔
...........................................
📌หมายเหตุ : ผู้สมัครบวชต้องแสดงเอกสารรับรองฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว
.........................................
#วัดชลประทานรังสฤษดิ์พระอารามหลวง
#บวช
#อุปสมบทหมู่
#พระนวกะ
#หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
........................................
😇เชิญชวนทุกท่านรับสิ่งดี ๆ ผ่านช่องทาง Social Media(📱)
📌Youtube : ยูทูป วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
👉https://bit.ly/3h8RVFj
📌Facebook : เพจ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี
👉https://bit.ly/3eA12gy
📱เชิญแอด LINE ของวัดชล
👉https://lin.ee/Bx8BcYK
........................................
  3,498 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย