ยุวพุทธฯเชิญเสวนาเรื่อง "สองศรีพระศาสนา-พุทธทาส-หลวงพ่อปัญญา

 kaveebsc    

ยุวพุทธฯ บางแค ขอเชิญร่วมตามรอยเส้นทางธรรม
จากสวนโมกข์...สู่...วัดชลประทานฯ
สร้างงานด้วยความสุข

ในหัวข้อเสวนาธรรมเรื่อง "สองศรีพระศาสนา-พุทธทาส-หลวงพ่อปัญญา"
โดย พระครูสังฆกิจพิมล จาก วัดชลประทานรังสฤษฎ์
และ คุณดินป่า จีวัน ศิลปินวงจีวัน

อา.5 ก.ย. 13-16น.
ณ สาวัตถีธรรมะเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารบุญยง ว่องวานิช
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซ.เพชรเกษม 54
เขตภาษีเจริญ กทม.
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ท่านที่สนใจ โปรดแจ้งเข้าฟังเสวนาที่ ห้องสมุดนาลันทา โทร. 02 455 2525 ต่อ 1203
หรือ email:nalanda_library@ybat.org


• ธรรมให้รู้ : ตอนที่41 - ธรรมอันเอก โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร

• ถ้าจะเลือกจะตัดสินใจเชื่ออะไร ก็ต้องรู้ความจริงในเรื่องนั้น และไม่ใช่รู้ความจริงเท่านั้น ต้องรู้จริงด้วย

• อามิสทาน

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( สมาธิ )) # 12

• วันอาสาฬหบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย