ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

 tananuit    

ขอเรียนประชาสัมพันธ์งานบุญมหากุศล
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและคณะผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2553
เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

หมายกำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
รวบรวมและตั้งองค์กฐินสามัคคีที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านน้อยท่าทอง

ช่วงกลางวัน
มีประเพณีการละเล่นพื้นบ้านเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
อาทิ การแข่งขันเรือยาว 5 ฝีพาย และ 12 ฝีพาย การเชียร์เรือยาว
การแข่งขันชักเย่อเชื่อมความสามัคคี การแข่งขันเปตอง สอยดาวพาโชค

ช่วงเย็น
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ฉลองสมโภชองค์กฐิน
และเบิกพระเนตรพระพุทธรูป จำนวน 3 องค์
พระพุทธชินราช (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว
พระพุทธโสธร (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ (จำลอง)
ปางทรงเครื่องจักรพรรดิ์ วัดหน้าพระเมรุฯ ขนาดหน้าตัก 50 นิ้ว
ฟังพระธรรมเทศนาจาก ท่านเจ้าคุณพระธรรมสิทธินายก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ช่วงค่ำ
การประกวดนางนพมาศศรีภิรมย์ จากทุกหมู่บ้านในตำบลศรีภิรมย์ จำนวน 13 หมู่บ้าน
(คณะกรรมการตัดสินการประกวด สตรีผู้ทรงเกียรติกิตติมศักดิ์จากหลายวงการ)
ประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยแบบย้อนยุคโบราณ
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง จากนักร้องลูกทุ่งทีมงานอาสาสมัคร เสรี รุ่งสว่าง นก พรพนา ฯลฯ
ชมลิเกคณะวรเชษฐ์ ศิษย์กรุทอง จากจังหวัดสุโขทัย
และมหรสพเพื่อฉลองสมโภชองค์กฐินสามัคคี ชมฟรีตลอดงาน

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
เวลา 7.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา 9.09 น. พิธีอนุโมทนาทอดกฐินสามัคคี (เป็นอันเสร็จพิธี)

หมายเหตุ
กำหนดการเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ด้วยทางวัดบ้านน้อยท่าทอง มีเจตนากุศลต้องการ
จัดตั้งโรงทานอาหาร เพื่อเลี้ยงรับรองแก่ผู้ร่วมงานทุกๆ ท่าน ฟรีตลอดงาน

ประธานเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
พระธรรมสิทธินายก (พระเลขานุการสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
พระครูวิเทศธรรมวิทิต พระธรรมทูตไทย เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์
คณะสงฆ์ คณะผู้บริหารวัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์
คุณพรรณี ศรีสุพรรณ ประธานชมรมชาวพุทธไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ และคณะศรัทธาสาธุชน
คุณเสรี รุ่งสว่าง คุณนก พรพนา ฯลฯ
(ทีมงานอาสาสมัครนักร้องร่วมสร้างความสำราญบันเทิงในงานสมโภชองค์กฐินสามัคคี)
คุณลูกคิด ฤทธิ์รัศมี ชาวไทยในประเทศนอร์เวย์
และคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนชาวไทย นอร์เวย์ อังกฤษ และสวิสเซอร์แลนด์
คุณแม่ซิว คุณหมอวรรณา คุณปราณี ยศอุบล และครอบครัว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
คุณวีระ คุณบังเอิญ แดงดี พร้อมคณะศรัทธา กรุงเทพฯ
ร้านเจ๊โมสังฆภัณฑ์ และครอบครัว ตลาดหนองตม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
และอีกหลายเจ้าภาพที่ไม่ได้ระบุนามมา ณ ที่นี้
ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้
เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอุโบสถทรงจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง ให้สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์สืบต่อไป

ทั้งนี้หากท่านมีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2553
การนี้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่าน
โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)
โทร. 086-2012390

อาจารย์ร้อยแก้ว สายยิ้ม (ไวยาวัจกรวัดบ้านน้อยท่าทอง)
โทร. 081-8885565

จึงเรียนมาด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง
นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ
สะพานบุญ ผู้ประสานงานส่งเสริมกิจการวัดบ้านน้อยท่าทอง
โทร. 083-8707964
อีเมล์ tana_386@hotmail.com

เว็บไซต์วัดบ้านน้อยท่าทอง
www.watbannoitatong.ob.tc

หากอีเมล์ประชาสัมพันธ์บอกบุญฉบับนี้เป็นการรบกวนท่าน ผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
และขอกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์บอกบุญนี้ต่อๆ ไปด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง
การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง
การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขออนุโทนาสาธุการ ในกุศลเจตนาอันเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจสายใยพัฒนาวัดวาอาราม อันเป็นศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และศาสนทายาทที่มีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศล จงมีแต่ความสุขทั้งกาย มีความสบายทั้งใจ ปราศจากทุกข์โทษเวรภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง เทอญ.สาธุ สาธุ อนุโมทามิฯ


• กลอนธรรมะ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี)

• วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย