โคและกระบือปัจจุบันที่เจ้าภาพได้ร่วมไถ่ชีวิตปี2562วัดราษฏร์บูรณะ
 ptt_phensri   13 ม.ค. 2563

โคที่ได้รับมอบอยู่จังหวัดนครราชสีมา
 เปิดอ่านหน้านี้  575 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย