โคและกระบือปัจจุบันที่เจ้าภาพได้ร่วมไถ่ชีวิตปี2562วัดราษฏร์บูรณะ

 ptt_phensri    13 ม.ค. 2563

โคที่ได้รับมอบอยู่จังหวัดนครราชสีมา https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,578 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย