ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสงฆ์อาพาธ 5 ชั้น โรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

 sudarut    15 ส.ค. 2554

ด้วย โรงพยาบาลภูเขียว ได้รับพระเมตตาจากหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโมเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ (วัดป่าห้วยกุ่ม) เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน และสงฆ์อาพาธ 5 ชั้น โรงพยาบาลภูเขียว โดย กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีและวางศิลาฤกษ์ ในวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2554 บริเวณก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเขียว
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและสงฆ์อาพาธ 5 ชั้น โรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ร่วมเป็นเจ้าภาพอ และบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา โดยบริจาคเงินผ่านทาง
1. รวบรวมซองผ้าป่าสามัคคี ส่งที่ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลภูเขียว
2. ธนาณัติ ไปรษณีย์อำเภอภูเขียว 36110 สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียว
3. โอนเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส ชุมแพ ชื่อบัญชี เงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลภูเขียว
เลขบัญชี 402-594160-9 และสำเนาใบโอนเงินให้โรงพยาบาลภูเขียว เพื่อจัดส่งหนังสือขอบคุณ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโรดพิจารณาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุข ความเจริญต่อไป


ที่มา : งานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน และสงฆ์อาพาธ 5 ชั้น โรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุข ความเจริญต่อไป


  3,319 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย