บอกบุญกระเบื้องลอนมุงหลังคาศาลาการเปรียญ แผ่นละ 100 บาทหรือตามกำลังศรัทธา/ถวายวัดทากู่แก้ว ตำบลทาปลาดุก. อำเภอแม่ทา. จังหวัดลำพูน

 Weerasakza1    4 ม.ค. 2564

บอกบุญกระเบื้องลอนมุงหลังคาศาลาการเปรียญ ในการบูรณะปฎิสังขรศาลาการเปรียญญ แผ่นละ 100 บาทหรือตามกำลังศรัทธา/ถวายวัดทากู่แก้ว ตำบลทาปลาดุก. อำเภอแม่ทา. จังหวัดลำพูน เพื่อจะเริ่มดำเนินการต่อไป
ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดทากู่แก้ว/ชื่อบัญชี พระวีระศักดิ์. หลวงไผ่/เลขที่บัญชี. 531-0219-633/หรือพร้อมเพย์ 093-318-6417หรือเบอร์โทรสอบถาม 093-318-6417 อนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่าน


ที่มา : วัดทากู่แก้ว ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


  3,579 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย