กฐินสามัคคีวัดป่าสันตินิมิต จ. ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อสร้างกำแพงวัดและบูรณะวัด

 tippawan  

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดป่าสันตินิมิต ประจำปี ๒๕๕๔
เพื่อสร้างกำแพงวัดและบูรณะวัด
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ วัดป่าสันตินิมิต ต. เป๊าะ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเกษ

ด้วยหลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่น
ภูริทัตโต) เจ้าอาวาสวัดป่ากมโลฯ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ได้เมตตากำหนดให้สาธุชนได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงวัดและปรับปรุงวัดป่าสันตินิมิตขึ้น (กองละ ๑,๐๐๐ บาท) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยพร้อมเพรียงกัน
อานิสงส์ของการสร้างกำแพงถวายวัด จะทำให้ผู้สร้างมีชีวิตและทรัพย์สินที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งยังเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคงทั้งยังได้อานิสงส์แห่งบุญกฐินดังพระสูตรกล่าวไว้ว่า “ บุคคลใดเคยทอดกฐินไว้ในพระพุทธศาสนา แม้ครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้าตายจากความเป็นคนแล้ว ยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดผู้นั้นจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้า ๕๐๐ ชาติ ถ้าเกิดใหม่หากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ชาติ หากเป็นหญิงจะได้เป็นคู่บารมีของพระเจ้าจักรพรรดิ เมื่อบุญลดลงมาจากนั้นก็เกิดเป็นพระมหากษัตริย์ ๕๐๐ ชาติ เกิดเป็นมหาเศรษฐี ๕๐๐ ชาติมหาเศรษฐี มีทรัพย์ตั้งแต่ ๘๐ โกฏิขึ้นไป ต่อมาบุญลดลงอีก ก็เกิดเป็นอนุเศรษฐี ๕๐๐ ชาติคือ มีทรัพย์ตั้งแต่ ๔๐ โกฏิขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๘๐ โกฏิ จากนั้นก็เป็นคหบดี ๕๐๐ ชาติ ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่า “ยากจน ”จะไม่มีแก่ผู้ทำบุญกฐิน เมื่อเกิดมาพบพระพุทธศาสนา หากเกิดเป็นชาย ถ้าได้บวชกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอท่านตรัสเอหิภิกขุสัมปทา จะมีจีวรสำเร็จด้วยฤทธิ์ลอยมาสวมตัวให้เลย หากเกิดเป็นหญิง จะมีเครื่องมหาลดาปสาธน์ ซึ่งเป็นเสื้อคลุมทั้งตัวยาวถึงหาง และมีมงกุฏเป็นรูปนกยูงรำแพนร้อยด้วยแก้วมณี เฉพาะเพชรอย่างเดียว ๑๖ ทะนาน" นอกจากนี้ ไม่ว่าเกิดมาเกิดมากี่ภพกี่ชาติ ก็จะเป็นผู้มีสมบัติมากหรือแม้ไม่ได้ร่ำรวย แต่จะได้รับความสำเร็จความประสงค์ในเวลาที่ต้องการได้โดยง่าย หากต้องการสิ่งใดจะสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลประทานพรในการร่วมบุญกุศลอานิสงค์ครั้งนี้ ให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ

ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบริจาค หรือร่วมทำบุญผ่านทาง

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาราษีไศล
ชื่อบัญชี พระทองปาน จารุวัณโณ เลขที่บัญชี ๔๗๔-๐-๓๙๒๗๐-๑

ติดต่อสอบถาม&ขอใบอนุโมทนาบัตรที่

๑. คุณทิพยวรรณ มุกนำพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น E-mail ; thimuk@gmail.com แฟกซ์ ๐๔๓-๓๔๘-๓๙๐ ต่อ ๔๐๕ ; ส่งต่อคุณทิพยวรรณ (กฐินสร้างกำแพงวัด) โทร. ๐๘๓ – ๑๔๐ – ๒๒๘๕
๒. คุณสุภาพร เนียมอินทร์ โทร. ๐๘๑-๘๑๔-๓๓๖๔ แฟกซ์ ๐๒-๙๘๖-๘๘๓๙

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
(ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑) เวลา ๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำพิธีทอดกฐิน
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วอาราธนาศีล
หลวงพ่อให้ศีล
เจ้าภาพร่วมถวายกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา
เป็นเสร็จพิธี
      https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,701


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย