ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกเปิดบุญ สูง1.80เมตร ในวันที่ 30/10/54

 p.thanathorn    21 ก.ย. 2554

ขอเรียนเชิญทุกท่านทุกคนร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกเปิดบุญ เนื่องจากทางวัดทุ่งอ้อหลวงเลขที่ 30 ม.3 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ใครขอเจริญพรบอกบุญขอเรียนเชิญนักบุญทุกท่าน ได้ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกเปิดบุญ ทางวัดจะขึ้นงานบุญใหญ่ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.19 น. จุดประสงค์เพื่อนำมาตั้งประดิษฐานเป็นพระประธานยืนประจำด้านหน้าศาลาหอหอธรรม๙มงคลสถานที่สวดมนต์และปฏิบัติธรรมของทางวัด มีขนาดความสูง 180 เซนติเมตร หล่อเป็นเนื้อสำริด ขัดแต่งผิวโบราณ ซึ่งงบประมาณในการจัดสร้างทั้งหมด อยู่ที่ 200,000 บาท วัตถุประสงค์ของการเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกเปิดบุญ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ตอบแทนคุณบิดา-มารดา คุณครูบาอาจารย์ ตอบแทนคุณแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อของแผ่นดิน เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย เพื่อเป็นที่เจริญศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เมื่อได้มองพระพุทธปฏิมาสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิประทับยืนปางเปิดโลกเปิดบุญ ตั้งประดิษฐานสง่าอยู่ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดด้ายซ้ายมือ เพื่อเปิดบุญ ให้กับทุกท่านที่มาทำบุญและปฏิบัติธรรม ในงานบุญใหญ่นี้ทุกท่านทุกคนสามารถร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ ในการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์พิธี จำนวน ๙ รูป พระเถรานุเถระพระครูบา นั่งอธิฐานจิต จำนวน 4 รูป รูปละ 1,000 บาท รวมทั้งหมด16 ชุด พร้อมถวายพระพุทธ พระธรรม มัคทายก และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐมอญ จำนวน 3,000 ก้อน ไม้ฟื้น จำนวน 3 ลำ และขอรับบริจาคมวลสารในการเททองหล่อพระ แผ่นทองเหลือง แผ่นผูกดวงโภคทรัพย์ เหรียญ25/50 สตางห์ หรือหากท่านใดมีความประสงค์อยากจะเลี้ยงโรงทาน ทางวัดก็ยินดีเปิดกองบุญนี้ เชิญนำโรงทานของท่านมาตั้งได้ในวันงาน ดั้งนั้นจึงขอเจริญพรเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป พระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกเปิดบุญ ได้ตามหมายกำหนดการข้างต้นนี้ หรือร่วมทำบุญได้โดยเดินทางมาร่วมทำบุญได้ที่วัด หรือทำบุญผ่านธนาคารธนชาต สาขาหางดง เลขที่บัญชี 577-2-11771-9 ชื่อบัญชีวัดทุ่งอ้อหลวง จึงขอเชิญร่วมทำบุญได้ตามเจตนาแห่งศรัทธาหรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยไทยธรรม จำนวน 16 ชุด
หมายกำหนดการ
งานเททองหล่อพระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกเปิดบุญ
ความสูง 1.80 เมตร
ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2554
ณ วัดทุ่งอ้อหลวง เลขที่ 30 ม.3 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 โดยพระอาจารย์ธนธรณ์ กนฺตวีโร พร้อมคณะญาติธรรมทุกท่าน

พิธีการ
07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า
08.09 น. เริ่มพิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
09.19 น. เริ่มพิธีการเททองหล่อพระ
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
11.30 น. เลี้ยงโรงทาน / เชิญรับประทานอาหาร
***เสร็จพิธีกรรมพิธีการ เชิญคณะศรัทธา ญาติธรรมทุกท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย***

คณะศรัทธานักศีลนักบุญทุกท่านสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธาโดย
1.ถวายปัจจัยร่วมทำบุญหล่อพระในวันงาน
หรือ โอนผ่านเข้าบัญชีวัด
2.ร่วมหล่อพระด้วยทองคำ ไม่จำกัดรูปลักษณ์
เช่น สร้อยคอทองคำ,แหวนทองคำและวัสดุต่างๆที่ทำด้วยทองคำ
3.ร่วมหล่อพระด้วยเครื่องเงิน ไม่จำกัดรูปลักษณ์
เช่น แหวนเงิน,ขันเงินและวัสดุต่างๆที่ทำด้วยเงิน
4.ร่วมหล่อพระด้วยนาค ไม่จำกัดรูปลักษณ์
เช่น แหวนนาค,เข็มขัดนาคและวัสดุต่างๆที่ทำด้วยนาค
5.แผ่นทองเหลือง เขียนชื่อ-นามสกุล และคำอุทิศถวาย


จึงขอเจริญพรบอกบุญโดยทั่วกันและ
ขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมทำบุญกับทางวัด
พระอธิการธนธรณ์ กนฺตวีโร (นธ.เอก,ศน.บ.)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งอ้อ ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ต.หารแก้วอ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร.053-023260 , 0876599995,089-9555-870 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ครั้งหนึ่งในชีวิต ร่วมสร้างอานิสงส์อันยิ่งใหญ่
ร่วมเททองหล่อสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกเปิดบุญ
ขนาดความสูง 1.80
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์แห่งการเททองหล่อพระประธานสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกเปิดบุญ ขออานิสงส์ จงอภิบาลประทานพรให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ดำเนินกิจการใดๆ ขอให้ประสบความสำเร็จ มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดกาลนานเทอญฯ

อานิสงส์การหล่อ/สร้างพระพุทธรูป

ถาม-การหล่อหรือสร้างพระพุทธรูปมีอานิสงส์(บุญกุศล)มากน้อยแค่ไหนคะ?
ตอบ-1) สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป(หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)….ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป……..
2 (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) กล่าวว่า”การสร้างสมเด็จองค์ปฐมทำได้ยาก คือ ว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด การสร้างองค์ปฐมนี้ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ โดยใช้บัญชีสีทอง เป็นทองคำล้วนทั้งเล่ม จดบันทึก(เป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่จดธรรมดา) ก็แสดงว่า คนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี้ ต้องเป็นคนมีบุญมาก และไปนิพพานได้เร็วมาก” เพราะบัญชีสีทอง หลวงพ่อฯบอกว่า พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องโมทนาหมด……
3) ผู้ใดสร้างรูปพระ พุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน(หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว)……
4)การ สร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง(หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา).……

5)การ ที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี”ความเห็นตรง เห็นถูกแท้” เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)


อานิสงส์ของการสร้างพระประธาน

การสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดพระประธานนั้นพระคณาจารย์ตั้งแต่โบราณกาลถึง ปัจจุบัน ท่านกล่าวว่า อานิสงส์เป็นการสร้างบารมี มีศักดิ์ มีศรี เป็นที่รักและเคารพทั้งเทพและเทวดาตลอดจนทั้ง ๓ โลก เมื่ออยู่ในโลกทิพย์จะมีรัศมีกายที่สว่างไสว เมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างงาม อวัยวะครบทั้ง ๓๒ ประการ ทำให้บุคคลผู้นั้นหลุดพ้นจากภยันตรายต่างๆ เมื่อดับชีพแล้วจะไม่ไปสู่อบายภูมิ เมื่อยังมีชีพอยู่ย่อมจะเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จทั้งปวง
๑. การไม่กลับมาเกิดอีก หรือ การได้ไปนิพพานเร็ว เพราะผู้ที่สร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทำได้ยาก คือว่า เป็นพระพุทธเจ้าต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด
๒. เป็นผู้มีบุญมากผู้ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมจะถูกบันทึกอยู่ในบัญชี ทอง ซึ่งเป็นบัญชีทองคำของผู้ที่จะต้องเข้านิพพานเร็ว
๓. เป็นผู้ที่มีโชคลาภสูง
๔. ผู้นั้นจะมีอำนาจวาสนา ตำแหน่ง เกียรติยศ ชื่อเสียงเจริญก้าวหน้าในการทำงานและกิจการอื่นๆ
๕. จะได้รับความสุขกาย สุขใจ อุดมด้วยโภคทรัพย์
๖. เป็นที่รักแก่มนุษย์ เทพยดาให้ความคุ้มครองรักษา
๗. เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้
๘. มีรูปร่างงดงาม สติปัญญา มีฤทธานุภาพยืนยาว
๙. เคราะห์ กรรม ทุกข์โศก จะบรรเทาจางหายไป


• 57(22/02/64) เวลา 06.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• รักพ่อแม่สวดมนต์ให้พ่อแม่ เราสวดมนต์เราทำกรรมฐาน ท่านได้บุญจากเรา ทั้งพ่อแม่ในอดีต ปัจจุบันและในอนาคตด้วย

• (5 นาที) นำนั่งสมาธิยามเช้า | Morning meditation for better life | EP.99

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

• กลุ่มแสงเทียน มอบทุนช้างเผือก

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย