หลังน้ำลดบ้านอารีย์เชิญท่านล้างใจด้วยการฟังธรรม จากพระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ

 นานา    30 พ.ย. 2554

ล้างใจด้วยธรรมหลังน้ำลด...
มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญชวนท่านกราบนมัสการและร่วมฟังธรรมจาก
พระอาจารย์มหาทวีป กตปุญโญ
สถานปฏิบัติธรรมแทนวันดีเจริญสุข กรุงเทพฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
คติธรรม: " ขอให้ผู้ปรารถนาความสุข ให้ศึกษาทำความเข้าใจธรรมะ
เมื่อศึกษาและเข้าใจแล้ว ความสุขก็จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องอ้อนวอน
หรือวิ่งไล่ตาม แต่ความสุขจะเข้ามาสู่จิตใจเราเอง"

สอบถาม 02 6197474 / 02 2797838
บ้านอารีย์มาง่ายๆ อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์
รู้จักเราได้ที่ www.baanaree.net https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,629 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย