ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ : แหล่งเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ทั้งแบบ 45 เล่ม และแบบ 91 เล่ม ก็คือ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม และของมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม

 trilakbooks    2 ธ.ค. 2554

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ :
แหล่งเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ทั้งแบบ 45 เล่ม และแบบ 91 เล่ม
ก็คือ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม
และของมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม

ราคาเดียวกันกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทลัย และมหามกุฏราชวิทยาลัย
คือ 15,000 บาท และ 25,000 บาท

www.TRILAKBOOKS.COM

[URL="http://www.trilakbooks.com"]ตอนนี้ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์ จัดส่งทั่วประเทศพร้อมตู้พระไตรปิฎกไม้สักจากจังหวัดตาก บริการส่งทั่วประเทศเช่นกันครับ
086-461-8505 , 081-424-0781
www.trilakbooks.com[/URL]
ที่มา : ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

  3,253 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย