เชิญท่านร่วมปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนา ตามหลักที่กล่าวในพระไตรปิฎก ครั้งที่ 1 ณ บ้านอารีย์
 นานา   6 ม.ค. 2555

บ้านอารีย์ บ้านนี้มีแต่สิ่งดีๆ
วันเสาร์-อาทิตย์นี้ เชิญท่านร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรม 2 รูปแบบตามอัธยาศัย
สถานที่ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์
เสาร์ที่ 7 เวลา 9.00-16.00 น.
แนะนำ การเจริญสติสร้าวความรู้สึกตัวแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน
วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ วัดปลายนา
(พระอาจารย์แนะนำเบื้องต้นให้ทุกครั้ง)
อาทิตย์ที่ 8 เวลา 9.00-16.00 น.
แนะนำการปฏิบัติสมถะ-วิปัสสนา ตามหลักที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ครั้งที่ 1
พระครูฌานวิรัต (พระอาจารย์มหาประเสริฐ กิตฺติเสฏฺโฐ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร

สอบถาม 02 2797838 / 02 6197474
 เปิดอ่านหน้านี้  2560 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย