หล่อระฆังเสร็จแล้ว เชิญร่วมสร้างหอระฆัง ๒,๕๐๐ กองๆละ ๑๐๐ บาท

 dham    12 ม.ค. 2555

ด้วยวัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้บอกบุญร่วมหล่อระฆัง และได้หล่อระฆังเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๕๕ บัดนี้ก็เหลือแต่การสร้างหอระฆังโดยชั้นบนเป็นหอระฆัง ชั้นล่างเป็นหอสมุดและหอสวดมนต์ ใช้งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ดังนั้นจึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ด้วยการร่วมสร้างหอระฆังในครั้งนี้ จำนวน ๒,๕๐๐ กองบุญ กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งนี้ก็ด้วยวัตถุประเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาที่มีทุนทรัพย์น้อยได้มีส่วนร่วมในบุญนี้ทั่วหน้ากันด้วย ทั้งนี้การบุญนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยอาศัยแรงจิตศรัทธาของท่านผู้ใจบุญทุก ๆ ท่าน
ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย” เลขบัญชี 545-0-14343-5ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่.. พระครูวรสุตเขต วัดสันทราย หมู่ ๑๒ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๒๐ โทร. 089-8523498 E-mail : [url][url]dhamsan4@gmail.com[/url[/url]]


โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก
มาเพิ่มเติมกำหนดการเททองหล่อระฆัง
กำหนดการเททองหล่อระฆัง
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๓๙ น. พระเถราจารย์ จำนวน ๑๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๒๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อระฆัง
เวลา ๑๐.๔๐ น. ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เถรานุเถระ รับอนุโมทนา


วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. จนถึง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมสมโภชน์งานหล่อระฆัง


ร่วมทำบุญสร้างระฆังและหอระฆัง จำนวน 200 บาท ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 เวลาประมาณ 17.00 น. ค่ะ


ร่วมทำบุญครับ จำนวน 200.99 บาท โอนวันที่ 3/2/2555 เวลา 21.24 น. ครับ


ขออนุโมทนาบุญหล่อระฆังและสร้างหอระฆังของคุณrachaya จำนวน ๒๐๐ บาท ขอจงเจริญยิ่ง ๆขึ้นไปด้วยเทอญ.


ขออนุโมทนาบุญหล่อระฆังและสร้างหอระฆังของคุณSuikai จำนวน ๒๐๐ บาท ขอจงเจริญยิ่ง ๆขึ้นไปด้วยเทอญ.


ร่วมทำบุญสร้างระฆังและหอระฆัง จำนวน 300 บาท ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
วันเสาร์ที่ 11/2/ 2555 เวลาประมาณ 20.30 น.ครับ


ขออนุโมทนาบุญหล่อระฆังและสร้างหอระฆังของคุณวุฒิศักดิ์ วุฒิอัมพร จำนวน ๓๐๐ บาท ขอจงเจริญยิ่ง ๆขึ้นไปด้วยเทอญ.


ขออนุโมทนาบุญหล่อระฆังและสร้างหอระฆังของคุณรจนาที่ร่วมบุญกับทางวัดในครั้งนี้ ขอจงเจริญยิ่ง ๆขึ้นไปด้วยเทอญ.


ร่วมทำบุญสร้างระฆังและหอระฆัง จำนวน 200 บาท ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 19.00 น.ครับ

วันที่ทำรายการ : 03/03/2012 07:11:31 PM.หมายเลขอ้างอิง : KBKR120303016767967โอนเงินจากบัญชี : xxx-x-00538-6 ธนาคารของบัญชีผู้รับโอน : KRUNG THAI BANKเพื่อเข้าบัญชี : 545-0-14343-5 กองทุนเพื่อการเผยเเพร่ศีลธรรมวัดสันทรายชื่อเจ้าของบัญชีในฐานข้อมูล : กองทุนเพื่อการเผยแพรจำนวนเงิน (บาท) : 200.0ค่าธรรมเนียม (บาท) : 25.0บันทึกช่วยจำ :


ขออนุโมทนาบุญหล่อระฆังและสร้างหอระฆังของคุณวุฒิศักดิ์ วุฒิอัมพร จำนวน ๒๐๐ บาท ขอจงเจริญยิ่ง ๆขึ้นไปด้วยเทอญ.


ร่วมทำบุญสร้างระฆังและหอระฆัง จำนวน 200 บาท ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 19.22 น.ครับ


วันที่ทำรายการ : 31/03/2012 07:19:55 PM.หมายเลขอ้างอิง : KBKR120331037630151โอนเงินจากบัญชี : xxx-x-00538-6 ธนาคารของบัญชีผู้รับโอน : KRUNG THAI BANKเพื่อเข้าบัญชี : 545-0-14343-5 กองทุนเพื่อการเผยเเพร่ศีลธรรมวัดสันทรายชื่อเจ้าของบัญชีในฐานข้อมูล : กองทุนเพื่อการเผยแพรจำนวนเงิน (บาท) : 500.0ค่าธรรมเนียม (บาท) : 25.0


ร่วมทำบุญสร้างระฆังและหอระฆัง จำนวน 500 บาท ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 19.22 น.ครับขออนุโมทนาบุญหล่อระฆังและสร้างหอระฆังของคุณวุฒิศักดิ์ วุฒิอัมพร จำนวน ๕๐๐ บาท ขอจงเจริญยิ่ง ๆขึ้นไปด้วยเทอญ.


ขออนุโมทนาบุญหล่อระฆังและสร้างหอระฆังของ1.นางปุณิกา-นายพิสิษฐ์ ประเสริฐสุข
2.นางสาวณัฐธลักษณ์ ประเสริฐสุข -นายสง่า รัตนะงาม 3.นางสาวสิริกาญจน์ ประเสริฐสุข จำนวน ๔๘๐ บาท ขอจงเจริญยิ่ง ๆขึ้นไปด้วยเทอญ.


  3,237 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย