งานปฏิบัติธรรมประจำปี

 ผู้มาเยือน    31 มี.ค. 2555

งานปฏิบัติธรรมประจำปีสำนักปฏิบัติธรรมวัดจำนรรจ์
ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุสามเณรขอเชิญชวนอุบาสก-อุบาสิกา
พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานปฏิบัติธรรม กรรมฐานบวชเนกขัมมจาริณี
สู่วิถีแห่งการปฏิบัติเพื่อตัดรอยต่อแห่งการเกิดใหม่ ครั้งที่ ๖
ณ วัดจำนรรจ์ หมู่ ๙ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เสกคนให้เป็นพระ แจกธรรมะแทนเครื่องราง
สะสางความเห็นผิด ชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัย เห็นภัยในวัฏฏสงสาร
ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาธรรมวินัย
ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารและน้ำปานะ
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๘๐-๗๐๘-๗๙๑๒
เป็นเว็บธรรมะที่ดีมากๆในการเผยแผ่ธรรมะสู่สังคมออนไลน์


  3,308 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย