บ้านอารีย์ เชิญชวนทุกท่านร่วมกันฝึกสมาธิเบื้องต้น แบบสถาบันพลังจิตตานุภาพ มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์

 นานา    12 ม.ค. 2555

ทำสมาธิเพิ่มพลังจิต สร้างกำลังใจ...
บ้านอารีย์ บ้านนี้มีแต่สิ่งดีๆ เชิญชวนทุกท่านร่วมกันฝึกสมาธิเบื้องต้น
แนะนำโดย โดย พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (พระมหาสุพล ขันติพโล)
ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์
วัดธรรมมงคล
ในวันเสาร์ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
สถานที่ ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์
สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งโดยความเมตตาของหลวงวิริยังค์
ครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ สายหลวงปู่มั่นท่านหนึ่ง
ท่านก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาเพื่อเมตตาสอนญาติโยม
และสืบทอดแนวคำสอนการปฏิบัติสมถะ-วิปััสสนา
ที่ได้รับถ่ายทอดมาจากหลวงปู่มั่น

กิจกรรมอาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถาม๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘ / ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔
http://www.facebook.com/baanaree

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,617 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย