"ทานศีลภาวนา ล้วนฝังลึกอยู่ที่จิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


<


 .
"ทานศีลภาวนา ล้วนฝังลึกอยู่ที่จิต"

" .. "การรักษาศีลก็เห็นว่ายาก ยากหรือไม่ยากมันก็เป็นอยู่กับตัวของเราเอง" หากว่าการรักษาศีลมันยาก การทำลายศีลมันง่าย แน่ะมันก็ย้อนกันไปตรงนั้น เลยมักแต่ทำลายแต่ศีลละซิ "ไม่รักษาศีลก็ทำลายตัวเองอีกแหละ"

เพราะฉะนั้นจึงสอนให้รักษาตน บำรุงตนด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมแล้วเข้ามาสู่จิต "ให้ทานมากน้อยเพียงไรก็ไหลเข้ามาหาจิต ไม่สูญหายไปไหนนะ จะกี่ภพกี่ชาติหากฝังลึกอยู่ที่จิต" นั่นแหละผลของการให้ทาน

"ผลของการรักษาศีลจะสวยงามร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในใจของผู้รักษา แล้วยิ่งมีการภาวนาด้วยแล้ว อันนี้เลิศเลอทีเดียว ทำจิตให้สงบ ท่านเรียกว่าภาวนา แปลว่าการอบรมจิต" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2591&CatID=2
   
 6,383 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย