"รักษาศีล รักษาที่ใจ" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)

"รักษาศีล รักษาที่ใจ"

" .. การรักษาศีลนั้น รักษาที่ไหน อะไรเป็นศีล ก็รักษาที่กาย วาจา ให้เป็นปกติ "กาย วาจาจะเป็นปกติได้ ก็ต้องอาศัยใจเป็นใหญ่ ใจเป็นหัวหน้า ใจเป็นประธาน ใจเป็นผู้บังคับบัญชา กาย วาจา ให้กระทำอย่างนั้น" .. "

หลวงปู่จันศรี จนฺททีโปDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  886 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย