ภูมิธรรม


การศึกษาธรรม ด้วยการอ่าน การฟัง
สิ่งที่ได้ ก็คือ "สัญญา" (ความจำ)
การศึกษาธรรม ด้วยการลงมือปฏิบัติ
สิ่งที่เป็นผล ของการปฏิบัติ คือ "ภูมิธรรม"

(พระธรรมคำสอน…หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)


ที่มา : Facebook Lotus Postman


 4,701 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย