ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือที่แห่งไหน ที่ทรงอานุภาพเน้นพลังมากๆ


<
ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือที่แห่งไหน ที่ทรงอานุภาพเน้นพลังมากๆ

เวลาเราเข้าไปขอพรที่ศาลเจ้าพ่อเสือ (打惱路玄天上帝廟) ก็มีมีหลายที่หลายแห่ง เช่น ศาลเจ้าพ่อเสือที่เสาชิงช้า บางแค บางหว้า เพชรเกษม ตลาดสมเด็จ ชลบุรี ฯลฯ เราควรไปไหว้ที่ไหนดี ที่เน้นมีพลังมากๆ?

ถ้าเป็นไปได้ เราควรไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือที่เสาชิงช้าก็จะดีที่สุด

ที่ตั้ง : ๔๖๘ ถนนบ้านตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ใกล้เสาชิงช้า) เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

นอกนั้นก็จะพลังก็จะรองลงไป แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ศาลนี้ก็อยู่มานาน แต่ถ้าศาลเจ้าไหนเพิ่งเริ่มก่อสร้าง พลังก็จะอ่อน

คำขอพรต่อเจ้าพ่อเสือ โดยทั่วไปก็จะขอพร ๓ ประการ

๑. ขอให้มีความปลอดภัย

๒. ขออย่าให้เจอคนพาลมาวุ่นวายกับเรา

๓. ขอให้ทำมาหากินสะดวก ทำมาค้าขึ้น เจริญรุ่งเรือง

คำขอพอนี้ให้ไปขอที่เจ้าพ่อเสือ จะไม่ไปขอที่ตั่วเหล่าเอี๊ยะ (大老爷) หรือเหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่ (玄天上帝, เสวียนเทียนซ่างตี้) คนมักจะไม่ไปขอพรที่ตั่วเหล่าเอี๊ยะ เพราะว่าท่านเป็นประธาน จะต้องเป็นเรื่องใหญ่ แต่สิ่งเหล่านี้เราจะขอทั่วไป ถ้าไปขอกับท่านจะต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่ จะต้องไปบนบานกับท่าน คนไทยเราจะเรียกท่านว่าเจ้าพ่อใหญ่

^_^ ..._/_... ^_^

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกกล่าวมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์

เอื้อ-เกื้อ-กัน เป็นกัลยาณมิตรทุกขณะจิต   
 10,401 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย