ธรรมให้รู้ : ตอนที่43 - ความต่างของนิโรธและนิพพาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมให้รู้
พระมหาวรพรต กิตติวโร

ธรรมให้รู้ : ตอนที่43 -

ความต่างของนิโรธและนิพพาน

โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

----------
เดินจิต   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,888 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย