กฏแห่งกรรม โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 DhammathaiTeam   25 ก.พ. 2563

พระธรรมเทศนา เรื่อง กฏแห่งกรรม

โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
-----------------------------------------
Youtube Channel : TheWatmaheyong

https://www.youtube.com/channel/UC_T03mGf0MCkYjaI8CP8JFA


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=hjJ_qbVjrDs

DT0005

DhammathaiTeam

25 ก.พ. 2563

 เปิดอ่านหน้านี้  969 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย