จิตตสิกขา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ การทำสมถกรรมฐาน
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

จิตตสิกขา

โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

การทำสมถกรรมฐาน 1/8

ตัวจิตตสิกขาเป็นบทเรียนที่อาภัพที่สุด
แล้วตัวนี้สำคัญ
ถ้าพวกเราไม่ได้เรียนเรื่องจิต
เราจะไม่ได้จิตที่มีสมาธิที่ถูกต้อง
เมื่อจิตไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง การเจริญปัญญาจะเกิดไม่ได้
เพราะสัมมาสมาธิ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา
บางคนก็ได้ยินว่า เพราะสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญา
ฟังแบบสะเพร่า ท่านไม่ได้บอกสมาธิทำให้เกิดปัญญา
ท่านบอกสัมมาสมาธิ สมาธิที่ถูกทำให้เกิดปัญญา
และสมาธิที่ถูกทำได้ด้วยการเรียนรู้จิตตนเอง
ถึงเรียกบทเรียนที่จะได้สมาธินี้ ว่าจิตตสิกขา

-- พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม
วันที่ 6 เมษายน 2562 ไฟล์ 620406A ซีดีแผ่นที่ 81

ติดตามข่าวสาร อ่านพระธรรมคำสอน และดาวน์โหลดไฟล์เสียง
เว็บไซต์ทางการ: https://dhamma.com
https://fb.com/dhammateachings
https://instagram.com/dhammadotcom
Line : @dhammadotcom

ปฏิทินแสดงธรรม
https://www.dhamma.com/calendar/

แผนที่เดินทางไปวัด
https://goo.gl/maps/Abb5nS95um62   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,870 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย