ธรรมนำเดิน เช้า 14 มกราคม 2560

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ เผชิญความตายด้วยใจสงบ
พระไพศาล วิสาโล

วิปัสสนาพระไพศาล วิสาโล ศูนย์ 3 ปี2560
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 / 12

หลักสูตรเผชิญความตายด้วยใจสงบ
โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9-15 มกราคม 2560
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ศ.3 ท่าแซะ ชุมพร   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,869 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย