01 560817-ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ (17 ส.ค. 2556) 1/9

 Webmaster  

01 560817-ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ (17 ส.ค. 2556) 1/9

อบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน
วัดมเหยงคณ์ Official Channel
1 / 9

ธรรมเทศนา หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 9 วัน สิงหาคม 2556   

ที่มา : https://www.youtube.com/@TheWatmaheyong

2,992


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย