หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.02

 Webmaster  

หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.02

หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.02

ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ
✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦
ในคอร์ส " หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ "
ณ มูลนิธิอาศรมมาตา อ.ปักธงชัย จ.โคราช
บรรยายระหว่างวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2565   

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=AoiLt1oJyLM

3,021


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย