คำสอนของพระพุทธเจ้าสำคัญต่อการปฏิบัติ - พระอาจารย์ต้น_27072019

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ เทศน์การปฏิบัติภาวนา
พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ

พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
สนทนา ตอบปัญหาธรรม :ว่าด้วยการนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่การปฏิบัติ , ฯลฯ
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562
ณ ป่านาโสกฮัง จ.อำนาจเจริญ
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava
ที่มา :

/ 2408957172682660

#ธรรม #ความเชื่อ #ศาสนาพุทธ
 เปิดอ่านหน้านี้  106 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย