กิจในการเจริญภาวนา - พระอาจารย์ต้น_13042019

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ เทศน์การปฏิบัติภาวนา
พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ

พระอาจารย์ต้น เทศน์การปฏิบัติภาวนา
สนทนา ตอบปัญหาธรรม : ว่าดวย การเจริญภาวนา, ฯลฯ
โดย พระอาจารย์ทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ [พระอาจารย์ต้น]
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562
ณ ดอยธรรมนาวา จ.เชียงราย
facebook : ธรรมนาวา Dhammanava
ที่มา :

/ 308374023163388

#ธรรม #ความเชื่อ #ศาสนาพุทธ
 เปิดอ่านหน้านี้  117 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย