ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ตอบปัญหาธรรม โอวาทพิธีปิด
 ธรรมนำเดิน เช้า 14 มกราคม 2560
 ธรรมนำเดิน เย็น 13 มกราคม 2560
 การทำพินัยกรรมชีวิตและกิจกรรมปล่อยวาง
 ธรรมนำเดิน เช้า 13 มกราคม 2560
 ฝึกทำมรณนุสติ
 ธรรมนำเดิน เย็น 12 ม.ค. 2560
 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและฝึกการภาวนาทองเลน
 ธรรมนำเดิน เย็น
 ธรรมนำเดิน เย็น
 ธรรมนำเดิน เช้า
 ความเข้าใจในเรื่องความตาย
 ธรรมะรับอรุณ (อย่ามัวแต่ขอพร จงเป็นนักสร้างพร)
 ธรรมะรับอรุณ (ทำอย่างไรจะสดใสได้ตลอดปี )
 ธรรมะรับอรุณ (ปีสร้างความเจริญท่ามกลางวิกฤต 2541 )
 ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )
 ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใส ตอนที่ 1)
 ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 3 )
 ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 2 )
 ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 1 )
 ธรรมะรับอรุณ (การละเว้นความชั่ว)
 ธรรมะรับอรุณ (วันมาฆบูชา)
 ธรรมะรับอรุณ (หลัก 4 ประการเพื่อฝ่าวิกฤต)
 ภาวนาต่อหน้าพระพุทธเจ้า :: หลวงพ่อปราโมทย์ 8 ก.พ. 2563 (ไฟล์ 630208C ซีดี 86)
 สมาธิชั้นเลิศ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 30 พ.ย. 2562 (ไฟล์ 621130A ซีดี 85)
 สมาธิที่ไม่หลงอารมณ์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 เม.ย. 2564
 จิตผู้รู้ (The knowing mind)
 เคล็ดวิธีทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 วิธีฝึกสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 29 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620929A ซีดี 84)
 หัดทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611021A ซีดี ๗๘)
 จิตตสิกขา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 21 (ครั้งที่ 2) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 21 (ครั้งที่ 1) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 20 (ครั้งที่ 1) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 20 (ครั้งที่ 2) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 สอบอารมณ์ Online รุ่นที่ 14 พระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ซักซ้อมความเข้าใจ Online รุ่นที่ 19 พระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ซักซ้อมความเข้าใจ ครั้งที่ 2 คอร์สวิปัสสนาออนไลน์ รุ่นที่ 17 โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (13-6-64)
 ซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สวิปัสสนาออนไลน์ รุ่นที่ 17(12-6-64) โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ คอร์สวิปัสสนาเมษายน2-4-64
 วิปัสสนาว่าด้วย การซักซ้อมความเข้าใจ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี คอร์สกรรมฐานกุมภาพันธ์ 22/2/64
 ซักซ้อมความเข้าใจ..หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา คอร์สกรรมฐานพฤศจิกายน 2563
 "ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ" คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ บ้าน ส.รวยเจริญ (2 ต.ค. 2557)
 วิปัสสนา ว่าด้วยการซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สกรรมฐานภูผาผึ้ง จ.อุบลราชธานี (9 ม.ค. 2560)
 วิปัสสนา ว่าด้วย ซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สกรรมฐานดอยภูโอบ (5 มี.ค. 2559)
 ธรรมบรรยาย ซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สกรรมฐานประจำเดือนสิงหาคม 2563
 "ไปทอดกฐินรถชนเสียชีวิตผลของบุญ หรือ..."
 "สักการะไหว้พระพุทธรูป เห็นถูกเห็นผิด"
 คติธรรม..นำชีวิต " สูญเสีย แต่ไม่เสียศูนย์ " สารธรรมโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า .


  ความคิดเห็น



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย