ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 "รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 189(11/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ทางเดินของชีวิต
 มันมีอยู่แล้วในตัวเรา - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 นรกกับสวรรค์
 เหตุที่ต้องถอนอธิษฐาน - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง - ท่านพุทธทาสภิกขุ
 เนื้อคู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่27 - ใครทำร้ายเรา? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส
 146(9/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
 162(7/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 188(9/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ประมาท หนทางแห่งความตาย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 186(7/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 สติปัฏฐาน 4 พร้อมภาพประกอบ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 หลงคิด หรือ รู้คิด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 187(8/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 "กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ปัญหาชีวิต โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 180(31/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ตื่นรู้ และ เบิกบาน โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ทุกข์เพราะความคิด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่76 - ทำไมทำงานมีเงินมากๆแล้วยังไม่มีความสุข? พระมหาวรพรต กิตติวโร
 173(19/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
 อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 การให้ทาน การบูชา มีผลหรือไม่ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 พระพุทธเจ้าสอนอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 03(20/01/64) เวลา 09.30 น. เรื่อง ญาณ 16 (ต่อ) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้คลาย : ดีท็อกซ์กายใจ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ดู vs รู้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่40 - ฌานไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่77 - วิชาที่เราไม่ควรพลาด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ชีวิตนี้มีค่า
 ธรรมะสอนใจ โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12มค63 (1/2)
 49(14/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่93 - สภาวะแยกธาตุแยกขันธ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ความลึกซึ้งของชีวิต
 วิญญาณขันธ์รู้ตามทวาร วิญญาณธาตุรู้อย่างพุทธะ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 05(21/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 73(17/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 37 - 3 สิ่งนี้ต่างกัน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย