ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 99(14/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 "รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 เนื้อคู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ธรรมะรับอรุณ (อย่ามัวแต่ขอพร จงเป็นนักสร้างพร)
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 5
 วิธีรับรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลาง - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 พระพุทธเจ้าสอนอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมะรับอรุณ (ปีสร้างความเจริญท่ามกลางวิกฤต 2541 )
 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
 ธรรมะรับอรุณ (ทำอย่างไรจะสดใสได้ตลอดปี )
 เหตุที่ต้องถอนอธิษฐาน - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )
 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง - ท่านพุทธทาสภิกขุ
 ธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ธรรมให้คลาย : ดีท็อกซ์กายใจ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 นรกกับสวรรค์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่45 - ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสติเต็มฐาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 เคล็ดวิธีทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ปัญหาชีวิต โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
 มันมีอยู่แล้วในตัวเรา - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ทางเดินของชีวิต
 สติปัฏฐาน 4 พร้อมภาพประกอบ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 8
 สมาธิที่ไม่หลงอารมณ์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 เม.ย. 2564
 ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ข้ามอัตตาในรู้ ตอนที่ 3
 หลงคิด หรือ รู้คิด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 การให้ทาน การบูชา มีผลหรือไม่ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ชีวิตนี้มีค่า
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 4
 ธรรมะสอนใจ โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 รู้อย่างไรไม่ติดไป - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 วันวิสาขบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่16 - ความน่ากลัวของสังสารวัฏ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 กฏแห่งกรรม โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ความลึกซึ้งของชีวิต
 ยถาธรรม ยถากรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ตื่นรู้ และ เบิกบาน โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ธรรมะรับอรุณ (วันมาฆบูชา)
 การปฎิบัติให้เลื้อนชั้นไปตามลำดับ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่25 - ถ้าเราเจริญกายคตาสติ เจริญอมตธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 21 (ครั้งที่ 1) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย