ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ธรรมะรับอรุณ (อย่ามัวแต่ขอพร จงเป็นนักสร้างพร)
 "รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 เนื้อคู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 5
 ธรรมะรับอรุณ (ทำอย่างไรจะสดใสได้ตลอดปี )
 วิธีรับรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลาง - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ธรรมะรับอรุณ (ปีสร้างความเจริญท่ามกลางวิกฤต 2541 )
 พระพุทธเจ้าสอนอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )
 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง - ท่านพุทธทาสภิกขุ
 ปัญหาชีวิต โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 เหตุที่ต้องถอนอธิษฐาน - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่45 - ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสติเต็มฐาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 นรกกับสวรรค์
 มันมีอยู่แล้วในตัวเรา - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ธรรมให้คลาย : ดีท็อกซ์กายใจ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ชีวิตนี้มีค่า
 ธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่69 - เคยเหนื่อยกับความคิดของตัวเองไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมะสอนใจ โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12มค63 (1/2)
 02(19/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 46(13/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง สติปัฏฐาน4 : สัจจบรรพ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ข้ามอัตตาในรู้ ตอนที่ 3
 รู้อย่างไรไม่ติดไป - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 หลงคิด หรือ รู้คิด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ป่วยเพราะอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 21 (ครั้งที่ 1) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 11(26/01/64) 10.00 น. เรื่อง สติปัฏฐาน อริยาบถปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 เคล็ดวิธีทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 8
 ทางเดินของชีวิต
 ประมาท หนทางแห่งความตาย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 วันวิสาขบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 66(03/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่25 - ถ้าเราเจริญกายคตาสติ เจริญอมตธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ทุกข์เพราะความคิด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 การปฎิบัติให้เลื้อนชั้นไปตามลำดับ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 สติปัฏฐาน 4 พร้อมภาพประกอบ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่20 - อริยบุคคลใครรับรอง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่99 - จิตเกิดทีละดวงรู้ทีละอารมณ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12 ม.ค. 63 (2/2)


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย