"ทำไมผมจึงหูหนวก" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

 วิริยะ12  4,920 

 "ทำไมผมจึงหูหนวก"

- คำถาม : หลวงปูครับ เป็นเพราะกรรมอะไรหรือ ทำไมหูผมจึงหนวก ผมเคยได้เคยทำกรรมอะไรไว้บ้างครับ

- หลวงปู่ : แต่ก่อนเวลาพระกำลังเทศน์ มีญาติโยมนั่งฟังอยู่หลาย ที่ศาลาโรงธรรมแล้วบ่สนใจฟัง ซ้ำยังเป่าแคนตีฉิ่ง ตีกลองมารอบศาลาที่พระเทศน์ให้โยมฟังอยู่ แล้วเว้าหยอกผู้สาว เวลาผู้สาวเหลียวมาก็พากันเฮ จนพระที่กำลังเทศน์อยู่เสียสมาธิ ทำให้ลืมคำเทศน์ ต้องตั้งนโมขึ้นใหม่ ตั้งเทื่อสองเทื่อ(ครั้งสองครั้ง) กรรมอันนี้จึงทำให้หูหนวก ..

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
หนังสือ ฐานสโมบูชา หน้า ๒๕๔
    


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย