อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)


"อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"

" .. "พระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจในกรรมนั้น ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรม เป็นทาสกรรม หรืออยู่ใต้อำนาจกรรม" แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบัน

"คนมีอำนาจเหนือกรรม อาจควบคุมกรรมของตนได้" แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า "จะต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วย โดยตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรม" เช่น "เมตตา สติ ปัญญา" เป็นต้น "อันเป็นส่วนจิตและศีลอันหมายถึงตั้งเจตนาเว้นการที่ควรเว้น" ทำการที่ควรทำให้ขอบเขตอันควร

ทางพระพุทธศาสนา "สอนให้ทุก ๆ คนพิจารณาหลักกรรมเนือง ๆ เพื่อเป็นผู้ไม่ประมาท" พยายามละกรรมชั่ว ประกอบแต่กรรมดี "การที่ยังปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ ก็เพราะยังประมาท" มิได้พิจารณาในหลักกรรมและไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อในผลของกรรม "ต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทและมีศรัทธาเชื่อดังกล่าว จึงจะละกรรมชั่ว ทำกรรมดีได้ตามสมควร" .. "

"อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9926DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  338 


  แสดงความคิดเห็น• ขอบอกบุญรับบริจาคธูป เทียน แผ่นทอง สมุด ดินสอ เข็มด้าย งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

• ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ สร้างห้องสุขา (ห้องเเห่งความสุข) จำนวน 30 ห้อง ข้างศาลาปฏิบัติธรรม 2 ,000 คน (หลังใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่พระกรรมฐาน เเละโยคีผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดปี ณ สวนป่าพุทธอุทยานวปัสสนา อ.สามง่าม จ.พิจิตร

• ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารดินสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

• "ขอเชิญร่วมทำบุญ มุง "หลังคา" ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดอูบมุง บ.น้ำไพร อ.สังคม จ.หนองคาย (ริมแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-ลาว)"

Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย