"อำนาจของบุญของกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 วิริยะ12   11 ก.ค. 2562


 "อำนาจของบุญของกรรม"

" .. "เรื่องใจสำคัญมากที่สุด ใจไม่เคยตาย" ตายแต่ร่างกาย นี่ที่เรามีร่างกายอยู่เวลานี้ก็เพราะจิตใจเข้าสิงสถิตอยู่ในนี้ เป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของ ทีนี้เมื่อสภาพนี้หมดกำลังลงไปแล้วก็เรียกว่าคนตาย

"จิตใจก็ดีดออกอีกแล้วไปสู่อัตภาพใหม่" อัตภาพนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกุศลเหมือนกัน "ถ้ามีบุญมีกุศลก็ได้สังขารร่างกายหรืออัตภาพอันดีงาม" ขึ้นไปเรื่อย ๆ เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อย ๆ "ถ้าจิตใจไม่มีบุญมีแต่บาปหาบแต่กรรมก็ไปจมลงในนรก" ได้รับความทุกข์ความทรมาน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1197&CatID=2DT014902

วิริยะ12

11 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  3339 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย