"ล้วนอยู่ใต้อำนาจกรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  4,878 


 "ล้วนอยู่ใต้อำนาจกรรม"

" .. เราเกิดมาด้วยกรรมทุกคน "ไม่มีใครเหนือกรรมมาเกิดได้" ไม่มีในโลกธาตุนี่ สัตว์ก็เหมือนกัน "ไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลที่ไหนอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมของตัวเอง"

ไปเป็นมดเป็นแมงสัตว์เล็กสัตว์น้อย "อยู่ใต้อำนาจแห่งกรรม" พาให้เกิดเป็นนั้น ๆ ก็เป็นไปตามกรรมนั้นละ ไม่มีใครไปแต่งกรรมได้ละ กรรมแต่งคน ให้จำเอานะ ให้เชื่อบุญเชื่อกรรมพวกเรา ไม่เชื่อไม่ได้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5242&CatID=2
   


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย