กฎแห่งกรรม ตอน "ผู้ผ่านยมโลก" (เรื่องจริงที่คุณ..ต้อง "ขวัญผวา") ..ให้เสียงโดย อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม


ท่านสามารถดูได้ทั้งภาพและเสียง เรื่อง "ผู้ผ่านยมโลก" เพิ่มอรรถรสที่สมจริง ไปที่ลิ้งค์ youtube
http://youtu.be/t3uMZ6oPJeY

กฎแห่งกรรม จากวรรณกรรมอมตะ ท.เลียงพิบูลย์
ชื่อตอน..."ผู้ผ่านยมโลก" (เรื่องจริงที่คุณ..ต้อง "ขวัญผวา")


....สู่เสียงที่สมจริง ที่จะทำให้ท่านกลัวในบาป กล้าในบุญ จนวันตาย"
...................ผลงานอันดับ ๒
.........................ให้เสียงโดย อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม


นิยายธรรมะ ในอมตะวรรณกรรม เรื่องกฎแห่งกรรม โดย ท.เลียงพิบูลย์ ตอน "ผู้ผ่านยมโลก" ซึ่งเป็นผลงานลำดับที่ ๒ ของ อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม ที่ได้ให้เสียง และเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น ดนตรีประกอบ เสียงประกอบต่าง ๆ สู่ความเป็นอมตะวรรณกรรม

และขอบุญกุศลทั้งหลายที่ผมได้ผลิตสื่อธรรมะ นี้จงเป็นปัจจัยให้ท่านได้พบกับความสว่าง รู้จักบาป บุญคุณโทษ ที่มีอยู่จริง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนในเรื่อง ""ผลแห่งกรรม""

****และขอบุญกุศลทั้งหลายที่ข้าพเจ้า (อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม) ได้ผลิตสื่อสาระธรรม นี้ และผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บริจาคธรรมะเป็นทานนี้จงเป็นปัจจัยให้สุขภาพ แก่พรหมของบุตร
""คุณพ่อ หาญณรงค์ ผาสุขธรรม""
""คุณแม่ ฉัตราภา ผาสุขธรรม""
""คุณแม่ อนงค์ รักเลิศ""
ให้มีสุขภาพอนามัย พ้นจากความทุกข์และทุเลาเบาบางจากโรคภัย*****

**ด้วยน้ำเสียง ที่สมจริง ให้เสียงโดย อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม ด้วยเพลงประกอบที่เร้าใจ จะทำให้ท่านทั้งหลายที่ได้ฟังกลัวในบาป กล้าในบุญ จนต้องขวัญผวา**

**ปล..ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการแจกเผยแผ่เป็นธรรมทาน เผื่อแผ่แก่ท่านและผู้อื่น เพื่อได้ประโยชน์แก่สติในการดำเนินชีวิต และได้เกิดมีหิริโอตัปปะแก่ท่านและคนที่รักทั้งหลาย ....

อ.ฉัตรชัย ผาสุขธรรม E-mail : [url]chatchai429@gmail.com[/url]
ติดตามผลงาน อ.ฉัตรชัย ทางช่อง
http://www.youtube.com/ayothadia http://www.facebook.com/parsuktham   

ที่มา : 觡 ҡó .§Ժ

5,084


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย