กรรมทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่อง
 tananun000   25 ส.ค. 2555

ราหุล ! กระจกเงามีไว้สำหรับทำอะไร ?
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ !
กระจกเงามีไว้สำหรับส่องดู พระเจ้าข้า !
ราหุล ! กรรมทั้งหลาย ก็เป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่อง
พิจารณาดูแล้ว ๆ เล่า ๆ เสียก่อน จึงทำลงไป
ทางกาย, ทางวาจา หรือ ทางใจ
ฉันเดียวกับกระจกเงานั้นเหมือนกัน.

จูฬราหุโลวาทสูตร ม.ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖


ที่มา : จูฬราหุโลวาทสูตร ม.ม. ๑๓/๑๒๓/๑๒๖. ในป

DT012597

tananun000

25 ส.ค. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  3273 

   ความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย