สัทธา... ที่เป็นสัทธินทรีย์

 หิ่งห้อยน้อย   19 มิ.ย. 2554

 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
ดูกรพรหม
เราเปิดประตูอมตะแก่ท่านแล้ว
สัตว์เหล่าใดจะฟัง
จงปล่อยศรัทธามาเถิด


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
    ๐ ปุถุชน ก่นทุกข์ไป ทำไมนั่น
ตื่นจากฝัน ไยประหวั่น เล่าท่านเอ๋ย
สู่ความจริง สัจจะ อย่าละเลย
ทุกสิ่งเผย ให้เห็นจริง ทิ้งสั่นคลอน

๐ หมุดสัทธา ท่านปักลง ตรงที่ใด
ระวังไซร้ จะสะท้าน ปานจะถอน
หมุดสัทธา หากปักไว้ ไม่สั่นคลอน
ต้องปักลง ตรงคำสอน ของศาสดา

๐ พระองค์ทรง เปิดประตู อมตะให้
เพื่อเวไนย ได้พบสุข สิ้นทุกขา
แม้ผู้ใด ใคร่สดับ ธรรมเทศนา
ทรงให้ปล่อย สัทธา นั้นออกไป


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย