ที่หมายต่อไปคือ -:- นรก โลกมนุษย์ สวรรค์ นิพพาน -:-

 หิ่งห้อยน้อย   6 ต.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ เมื่อสิ้นชีพ ตักษัย ในโลกนี้
กรรมที่มี พาอุบัติ ใช่พลัดหลง
บ้างกลับมา สู่ครรภ์ อย่างมั่นคง
นำพาตรง ลงอุทร ของมารดา


๏ กลับสู่โลก ชั่ว-ดี ที่ต่างไป
พาหทัย เวียนว่ายไซร้ ไร้กังขา
พร้อมสุข-ทุกข์ ตามกรรม ที่ทำมา
ในวัฏฏา มิสร่าง เลิกร้างไปเจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ พวกที่ทำ กรรมชั่ว บาปมัวหมอง
จิตเข้าครอง แดนนรก พาหมกไหม้
ตามอกุศล ลามกกรรม ที่ทำไว้
มิเลี่ยงได้ ตรงไป นรกพลัน
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ พวกที่ทำ กรรมดี กุสลา
บุญนำพา ผลส่งไป ในสวรรค์
นิรทุกข์ มีแต่สุข สบายครัน
จิตสุขสันต์ เพราะกุศล ดลบันดาล
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ เหล่าผู้สิ้น อาสวะ ยามละโลก
ทิ้งถิ่นโศก ทิ้งสุขสันต์ มั่นผสาน
จิตเกษม เข้าถึง ซึ่งนิพพาน
หมดสิ้นกาล เวียนว่าย วนวัฏฏา
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ พระดำรัส ตรัสไว้ เห็นได้ชัด
ท่านผู้อ่าน เร่งขจัด แหล่งทุกขา
สร้างกุศล ผลบุญ หนุนกุสลา
เป็นนิสสัย ในสัมปราย์ พานิพพาน
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ แม้นหากยัง ไม่สิ้น กลิ่นอาสวะ
ยังไม่ละ กิเลสา ตัณหาผสาน
แม้นจิตท่าน ยังไม่ถึง ซึ่งนิพพาน
วัฏฏการณ์ จึงต้องพบ มิจบลง ๚
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

๏ ชีพเพียงน้อย กลับระเริง ในกามา
เพิ่มตัณหา กิเลสเคล้า เศร้าหมองหม่น
อีกยังยึด อุปาทาน ว่าตัวตน
จึงไม่พ้น เวียนวน วงวัฏฏา

๏ หมู่บัณฑิต พิศแล้ว เห็นแร้วมาร
ที่คอยผลาญ ดวงจิตไว้ ในมิจฉา
จึงเพียรจิต เร่งเผาไฟ ในจินตนา
ก่อสัทธา มั่นไว้ ในพระธรรม

๏ น้อมพุทธพจน์ มากำหนด ตั้งสติ
มีดำริ จากกามา พาถลำ
ยึดพระธรรม คำสอน สัทธรรม
ไว้อุปถัมภ์ ติดไป ในสัมปราย์ ๚

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
หลงเพียงรูป...ผูกพัน...นั้นกั้นจิต...
หลงยึดติด...ผูกพัน...ยิ่งไหลหลง...
หลงไปไกล...ว่ารูปนั้น...จะมั่นคง...
เลยลืมปลง...ว่ารูป...คือธาตุธรรม...

รูปก็เพียง...สัมผัส...ที่มองเห็น...
ดูให้เป็น...ให้เห็น...ถึงเนื้อหา...
รูปที่เห็น...เพียงรูป...ธรรมดา...
ที่เกิดมา...ตั้งอยู่...แล้วดับไป...

อีกเรื่องราว...ที่มี...ในรูปนั้น...
แต่งเติมฝัน...กันไป...ตามใจหนอ...
เป็นเรื่องราว...เรื่องเล่า...เคลียเคล้าคลอ...
ที่สุดก็...ดับไป...ตามเวลา...

ลองมองดู...รูปที่...มองไม่เห็น...
รูปที่เย็น...จิตเรา...ดีกว่าไหม...
รูปที่ว่าง...จากเรา...จากใครๆ...
รูปที่ใจ...ไม่มีรูป...ให้ดูเลย...
 เปิดอ่านหน้านี้  5569 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย