ทบทวนในความรัก

 chai-aroon  

@ เมื่อเยาว์วัย เรารัก ในพ่อแม่
เป็นรักแท้ ดูแล อย่างถนอม
ปราศจาก เล่ห์กล ที่จอมปลอม
มิต้องซ่อม ความรัก ในหัวใจ
@ พอโตหน่อย เริ่มรักเพื่อน ที่โรงเรียน
ไม่นานเปลี่ยน รักเพื่อน ที่หลากหลาย
ทั้งร่วมงาน คนรัก ที่เรียงราย
รักทั้งหลาย เทียบพ่อแม่ ไม่ได้เลย.
ต.เตชปญฺโญ 

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

5,969


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย