เรื่องแพ้ ,ชนะและอภัย

 JRSOUND   7 ก.ย. 2554

ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์
ชยํ เวรํ ปสวติ ผู้ชนะ ย่อมก่อเวร
ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ ผู้ให้ ย่อมผูกไมตรีไว้ได้
ทเทยฺย นโร อภยํ คนควรให้อภัย .
การที่จะชนะคนอื่นนั้นมันง่าย
แต่การที่จะชนะใจตนเองนั้นมันยาก

แต่การชนะคนอื่นมันจะมีประโยชน์อะไร
ในเมื่อการชนะใจตนเองนั้นไม่มี

เพราะฉะนั้น การชนะที่ที่ดี
คือคำๆนี้ ชนะใจตนเอง
ทุกปัญหา แก้ที่ตัวเรา ดูใจตนเอง
 เปิดอ่านหน้านี้  5597 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย