โสตถิธรรมนำสุข

 Bantitudorn   2 ม.ค. 2557

โสตถิธรรมนำสุข

นาญฺญตฺร โพชฺฌงฺค ตปสา นาญฺญตฺร อินฺทฺริยสํวรา
นาญฺญตฺร สพฺพนิสฺสคฺคา โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณินนฺติ ฯ
“นอกจากปัญญาและความเพียร นอกจากความสำรวมอินทรีย์ นอกจากความสละวางโดยประการทั้งปวง..
เรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายฯ” (สํ. ส. ๑๕/๒๖๕/๗๕)

“มีปัญญา พาชีวิต ไม่ผิดเพี้ยน
มีความเพียร เป็นมนต์ อดทนสู้
มีอินทรีย์ สำรวมจิต เพ่งพิศดู
ปล่อยวางรู้ รุ่งโรจน์ โสตถิธรรม”
(บัณฑิตอุดร).

อนุโมทนา สาธุ โสตฺถิธรรม
พร้อมลำนำ ที่สอดคล้อง กลอนสุดสวย
กระแสนี้ ดีจริง ยิ่งกว่ารวย
ธรรมะช่วย สว่างโรจน์ โสตถิธรรม

สาธุครับ
 เปิดอ่านหน้านี้  5535 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย