คนรุ้ธรรม กับคนมีธรรม

คนรู้ธรรม นำไป บอกไขแจ้ง
แล้วเสียดแทง ชอบดูถูก คนทั้งหลาย
ชอบประมาท มัวเมา เศร้าใจกาย
ผลสุดท้าย พ่ายแพ้ แก่ตนเอง
คนมีธรรม นำทาง สร้างชีวิต
รู้ถูกผิด คิดแก้ไข ไม่โผงเผง
เอาชนะ ใจตนได้ ใคร่ยำเกรง
ความดีเปล่ง เก่งและดี มีคู่กัน
คนรู้ธรรม คนมีธรรม นำให้คิด
เพ่งพินิจ พิจารณา พาเปลี่ยนผัน
เปลี่ยนความคิด ใหม่ใหม่ ได้รู้ทัน
ทุกทุกวัน พึงหมั่น ชนะใจตนเอง ฯ

สามเณรอธิวัฒน์ บุดดานาง ประพันธ์DT011601

อธิวัฒน์บุดดานาง

 เปิดอ่านหน้านี้  4389 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย