คนรุ้ธรรม กับคนมีธรรม

 อธิวัฒน์บุดดานาง   22 ส.ค. 2554

คนรู้ธรรม นำไป บอกไขแจ้ง
แล้วเสียดแทง ชอบดูถูก คนทั้งหลาย
ชอบประมาท มัวเมา เศร้าใจกาย
ผลสุดท้าย พ่ายแพ้ แก่ตนเอง
คนมีธรรม นำทาง สร้างชีวิต
รู้ถูกผิด คิดแก้ไข ไม่โผงเผง
เอาชนะ ใจตนได้ ใคร่ยำเกรง
ความดีเปล่ง เก่งและดี มีคู่กัน
คนรู้ธรรม คนมีธรรม นำให้คิด
เพ่งพินิจ พิจารณา พาเปลี่ยนผัน
เปลี่ยนความคิด ใหม่ใหม่ ได้รู้ทัน
ทุกทุกวัน พึงหมั่น ชนะใจตนเอง ฯ

สามเณรอธิวัฒน์ บุดดานาง ประพันธ์
 เปิดอ่านหน้านี้  5425 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย