คนรุ้ธรรม กับคนมีธรรม
 อธิวัฒน์บุดดานาง   22 ส.ค. 2554

คนรู้ธรรม นำไป บอกไขแจ้ง
แล้วเสียดแทง ชอบดูถูก คนทั้งหลาย
ชอบประมาท มัวเมา เศร้าใจกาย
ผลสุดท้าย พ่ายแพ้ แก่ตนเอง
คนมีธรรม นำทาง สร้างชีวิต
รู้ถูกผิด คิดแก้ไข ไม่โผงเผง
เอาชนะ ใจตนได้ ใคร่ยำเกรง
ความดีเปล่ง เก่งและดี มีคู่กัน
คนรู้ธรรม คนมีธรรม นำให้คิด
เพ่งพินิจ พิจารณา พาเปลี่ยนผัน
เปลี่ยนความคิด ใหม่ใหม่ ได้รู้ทัน
ทุกทุกวัน พึงหมั่น ชนะใจตนเอง ฯ

สามเณรอธิวัฒน์ บุดดานาง ประพันธ์
 เปิดอ่านหน้านี้  4629 

  แสดงความคิดเห็น• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 (รับแค่50ท่าน) อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ. อ.สามง่าม. จ.พิจิตร สมัครอบรมฟรี 087

• บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช (๙-๑๒ ส.ค. ๖๒)

• ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันแม่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ใน้เทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 รับแค่50ท่าน อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย