พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
 อธิวัฒน์   19 พ.ค. 2555


พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
ร่วมเชิดชู อายุ พระพุทธศาสนา
๒๖ ศตวรรษ ทรงตรัสรู้มา
พุทธบูชา พุทธชยันตี ที่สักการ
ฐาตุ จิรํ สตํ ธมฺโม
ขอพระธรรม ดุจต้นโพธิ์ แผ่ประสาน
ให้ดำรง คงอยู่มั่น พลันยาวนาน
ตลอดกาล ยาวนานเกินทำนาย...
 เปิดอ่านหน้านี้  4781 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย