จากวันนั้นถึงวันนี้

 คืนถิ่น  

ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า นมัสการพระธรรม นอบน้อมพระสงฆ์


เมื่อความทุกข์มากมายมากรายกล้ำ
ช่วยตอกย้ำว่าเราเฝ้าสังขาร
แล้วยึดมั่นอาเพศกิเลสมาร
มาคาดคั้นไม่คาดคิดเหมือนติดปลิง

ต้นภพชาติก็เริ่มเติมสมมุติ
นั่นบุรุษ สตรี นี่ชายหญิง
ทั้งสูตรคูณภาษาน่าแอบอิง
มีทุกสิ่งมีของรักให้หนักใจ

พอเนิ่นนานปีผ่านกาลเริ่มเปลี่ยน
ก็หมุนเวียนวิบากกรรมนำมาใหม่
ด้วย รัก โลภ โกรธ หลง คงตามไป
สัมปยุตยุคสมัยวัตถุธรรม

ผ่านวันเวลามาเรื่อยๆ
สิ่งสมมุติไม่เคยเหนื่อยยังล้นหลาม
เปลี่ยนบทบาทมาแสดงแสร้งทุกยาม
ยังติดตามย้อนยอกหลอกว่าจริง
 

5,999


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย