@ บริหารจิต ...กันเถอะ

 นิวพุดเดิล   9 ต.ค. 2553

@ บริหารจิต ...กันเถอะ (เวอร์ชั่นนักเรียน)

@ อย่าเพิ่งคิด ไกลโพ้น หรือโน่นนี่
ตรองให้ดี ถี่ถ้วน กระบวนท่า
บริหารจิต มากมาย ในตำรา
แต่ยกมา เพื่อให้ เด็กได้รู้

@ สติตั้ง กำหนดกาย ให้แม่นมั่น
จิตรู้ทัน รู้เห็น กายเป็นอยู่
การเคลื่อนไหว แห่งกาย ให้ตามดู
กำหนดรู้ ทุกขณะ อย่าละวาง

@ สติตาม เวทนา อาการอีก
อย่าหลบหลีก ลี้ไกล ปล่อยใจห่าง
มันปวดข้อ ปวดขา เปลี่ยนท่าทาง
รู้เห็นอย่าง เข้าใจ ไม่เที่ยงแท้

@ สติตาม ดูจิต ที่คิดอีก
สติหลีก หนีไกล ไม่ได้แน่
จิตคิดได้ ตาดู รู้เห็นแล
คิดเป็นแต่ จิตอาจ คิดพลาดพลั้ง

@ สติตั้ง รู้ธรรม แล้วกำหนด
สิ่งปรากฏ ต่อหน้า อะไรมั่ง
บุญหรือบาป รู้ไว้ ให้ระวัง
สติตั้ง คิดให้ถูก ปลูกศรัทธา

@ ศรัทธาธรรม นำทาง สร้างความสุข
ไม่ตกยุค จิตสะอาด ปรารถนา
การงานรุ่ง การเรียนนั้น ผลทันตา
มีปัญญา ยอดเยี่ยม ไร้เทียมทาน.....พุดเดิล
   
อยู่กับปัจจุบัน...

@ ศรัทธาธรรม นำทาง สร้างความสุข
ไม่ตกยุค จิตสะอาด ปรารถนา
การงานรุ่ง การเรียนนั้น ผลทันตา
มีปัญญา ยอดเยี่ยม ไร้เทียมทาน.....พุดเดิล

พุดเดิลกล่าว เรื่องการ บริหารจิต
พร้อมสาธิต เรียบเรียง เสียงประสาน
จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ไป ใช้กับงาน
ให้เด็กอ่าน เข้าใจ ไม่ยากเย็น

ดูพุดเดิล หวาดระแวง คนแทงข้าง
กลัวมีคน สวนทาง ต่างความเห็น
จึงระวัง กลัวจะคิด ผิดประเด็น
ดั่งเคยเช่น ครั้งก่อน เมื่อย้อนดู

ทุกๆอย่าง ผู้อ่านไซร้ ได้ประโยชน์
คำถามโจทย์ ดีๆ มีความรู้
ใช้เหตุผล จากพระธรรม มาค้ำชู
หรือจากตู้ พระไตรฯ ก็ได้การ

จากหน้าที่ การงาน ผ่านทางโลก
อย่างชุ่มโชก ขึ้นจ่อ บริหาร
เกิดเบื่อหน่าย หดหู่ เนื่องอยู่นาน
จึงออกมา สู่บ้าน กร้านตรากตรำ

มาเป็นครู ชนบท ลดบทบาท
ทิ้งอำนาจ จากฟ้า มาสู่ต่ำ
หันมาเพียร ลดละ ตามพระธรรม
สอนเด็ก ตาดำๆ ช่วยนำพา

ขอพระธรรม จงนำเป็น เช่นบัณฑิต
ไม่ยึดติด ไม่สนใจ ในภายหน้า
ส่วนอดีต ก็ไม่มี ที่ผ่านมา
มีวันนี้ ดีกว่า เวลาเดียว...เฟื่องฟ้า


๕๓๑> ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลจะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่างไร

คือ ไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินในเรื่องนั้นๆ ว่า ขอเราพึงมีรูปอย่างนี้ในกาลอนาคต
พึงมีเวทนาอย่างนี้ในกาลอนาคต พึงมีสัญญาอย่างนี้ในกาลอนาคต พึงมีสังขาร
อย่างนี้ในกาลอนาคต พึงมีวิญญาณอย่างนี้ในกาลอนาคต ดูกรภิกษุทั้งหลาย อย่าง
นี้แลชื่อว่าไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย