มาละทิ้งฝั่งนี้ กันเถอะ
 Webmaster   18 ก.ค. 2556

-:- มาละทิ้งฝั่งนี้ กันเถอะค่ะ -:-

๏ มวลมนุษย์ผู้เคล้า .... กามา
ทาสกิเลสและตัณหา ... ซ่านร้อน
น้อยนักจักวิ่งหา ......... ทางดับ
บัณฑิตเท่านั้นร่อน ...... หลีกลี้หนีวัฏฏ์ ๚

๏ ฝั่งโน้นตระหนักแล้ว . นิพพาน
แต่ฝั่งนี้ยังละลาน ....... มากล้น
ทรงชี้มรรคที่ผลาญ ..... ไฟทุกข์ ท่วมนา
แต่หาผู้ป่ายพ้น .......... สิ่งแท้วัฏฏา ๚

*********************************
๏ ผู้บัณฑิต พึงละ ธรรมฝ่ายดำ
ด้วยดวงจิต มิถลำ สู่อกุศล
เจริญธรรม ฝ่ายขาว สกาวดล
เลิกสับสน เลิกร่ำบ่น ด้วยอาลัย

๏ เลิกอาลัย พัวพัน กามกิเลส
ที่เป็นเหตุ ให้ตัณหา นั้นผ่องใส
สู่วิเวก สงบ สงัดฤทัย
ซึ่งยากไซร้ ที่สัตว์ทั้งหลาย จักกระทำ

๏ จิตสงบ พบสงัด ขจัดหมอง
เศร้าที่ครอง พลันสลาย ด้วยทางสัมม์
จิตผ่องแผ้ว คลายอุปาทาน ทิ้งธรรมดำ
จิตเลิศล้ำ บรรลุถึง ซึ่งนิพพาน ๚

*******************************
อาลัย = ความพัวพัน

เจริญในธรรมเจ้าค่ะ

*****************
 เปิดอ่านหน้านี้  4457 

  แสดงความคิดเห็น• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 (รับแค่50ท่าน) อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา ต.เนินปอ. อ.สามง่าม. จ.พิจิตร สมัครอบรมฟรี 087

• บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ณ วัดศรีทวี จ.นครศรีธรรมราช (๙-๑๒ ส.ค. ๖๒)

• ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ วันแม่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

• ขอเชิญพาแม่ มาถือศีล8 ปฏิบัติธรรม ใน้เทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 9-13 สิงหาคม 2562 รับแค่50ท่าน อบรม ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย