ภูมิพลอดุลยเดช...เพชรแผ่นดิน

 คืนถิ่น   5 ธ.ค. 2553

ด้วยสองมือน้อมประณตจนหมดสิ้น
พร้อมชาวไทยทุกถิ่นร่วมถวาย
เป็นหนึ่งเสียงแซ่ซร้องก้องจิตใจ
หนึ่งสายใยที่จงรักและภักดี

พระคุณของล้นเกล้าเราต่างรู้
มิต้องให้ใครตามดูหรือบ่งชี้
เพื่อประกาศให้เห็นเป็นพิธี
ธ เป็นศรีปกครองเหล่าผองชน

มหาราชยิ่งใหญ่ปวงไทยรัก
ทรงพิทักษ์เสกสร้างทางกุศล
ทรงสำคัญอย่างยิ่งมิ่งมงคล
“ภูมิพลอดุลยเดช”………..เพชรแผ่นดิน


คือว่า บรรยายไม่ถูกน่ะครับว่าเพชรสวยยังไง มีค่ามากขนาดไหน
แต่รู้ว่า "คือเพชร" ทุกๆท่านก็จะทราบทันทีว่า เลอค่าขนาดไหน

 เปิดอ่านหน้านี้  5833 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย