ดวงตะวันลับฟ้า “ป่าบ้านตาด”

 คืนถิ่น   31 ม.ค. 2554

ดวงตะวันลับฟ้า “ป่าบ้านตาด”
พฤกษชาติเคยผุดผ่องคงหมองศรี
ชาวประชาต่างอาลัยในพระดี
ที่บ่งชี้บอกทางพ้นวังวน

เดินตามรอยบาทบงสุ์สงฆ์สาวก
โลกุตรโลกยิ่งใหญ่ใช่สับสน
ซึ่งโมหันธ์อันธกาลไกลไม่ปะปน
ประชาชนรู้แก่ใจ...ท่านไปดี

ต่อแต่นี้วิกฤตไทยใครจะช่วย
ปฏิบัติธรรมหากงงงวยใครจะชี้
เนื้อนาบุญยิ่งใหญ่ที่ไหนมี
คุณความดีอันเกรียงไกรใครจะทำ

เมื่อประทีปดวงใหญ่มาไฟดับ
แม้หนทางมิหายวับก็จวนค่ำ
เหลือเพียงทางสลัวความกลัวนำ
ต้องลูบคลำเรื่อยเปื่อยให้เหนื่อยใจ

ทั่วแผ่นดินแสนอาลัยในวันนี้
พระไตรรัตน์หมองศรีไม่สดใส
ก็ด้วยข่าวหลวงตามาจากไป
น้อมกราบไหว้บูชา...หลวงตาบัว

ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์


เรายังมองไม่เห็นความสวัสดี
จักมีแก่สัตว์ทั้งหลาย
นอกจากปัญญาและความเพียร
นอกจากความสำรวมอินทรีย์
และความสละวางทุกสิ่งทุกอย่างเจริญในธรรม เจ้าค่ะ
ดูกรอานนท์
ผู้ใดผู้หนึ่งในบัดนี้ก็ดี
โดยที่เราล่วงไปแล้วก็ดี

จักเป็นผู้มีตนเป็นเกาะ มีตนเป็นที่พึ่ง
มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง

คือ มีธรรมเป็นเกาะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง
มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่

ภิกษุของเราที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษา
จักปรากฏอยู่ในความเป็นยอดยิ่ง ฯ


เจริญในธรรม เจ้าค่ะดังคุณหิ่งห้อยน้อยอัญเชิญมา
พุทธธรรมอันสูงค่าน่าเลื่อมใส
ประดุจสัตบุรุษในที่ไกล
ย่อมปรากฏให้เห็นได้ประจักษ์ตา

ท่านน้อมนำส่งเสริมสู่ทางดี
อกุศลใดไม่มีให้กังขา
เหมือนยอดเขาหิมพานงามตา
ยังพบได้แม้ยากถ้าจักไปเยือน

หากคนพาลมากมายในที่ใกล้
พยายามทำให้ดูเสมือน
ยากยิ่งนักมักไม่เห็นแม้ลางเลือน
ดังลูกศรในวันเดือนมิดมืดมน

ซึ่งถูกยิงจากศาสตรามาแค่ใกล้
แต่มิอาจพบได้น่าฉงน
ด้วยความมืดปกปิดติดบ่วงกล
ไม่ปรากฏให้เห็นหนในสายตา

แม้นคุณหิ่งห้อยน้อยนั้นอยู่ไกล
ก็ปรากฏพบได้ตามปรารถนา
แนะนำธรรมเลิศล้ำที่สูงค่า
ให้ปัญญาแน่นหนักเป็นหลักใจ

สวัสดีครับ คุณหิ่งห้อยน้อย

แม้นจะพบคุณ หิ่งห้อยน้อยได้ในหน้าเว็บฯแต่โดยความเป็นจริงแล้ว เราอยู่ไกลกันแน่นอน(อาจจะ
มากด้วยครับ)

ขออัญเชิญพุทธวาจามานะครับ(ถ้าจำผิดขออภัยด้วย)

"สัตบุรุษแม้นอยู่ในที่ไกลย่อมปรากฏให้เห็นดุจยอดเขาหิมพาน
คนพาลแม้นอยู่ในที่ใกล้ย่อมไม่ปรากฏให้เห็นประดุจลูกศรที่ถูกยิงออกไปในความมืด"

ที่สำคัญคือ ผมได้ทำตามพุทธดำรัสใน มงคลสูตร 38 ข้อที่ 2 แล้วคือ

บัณฑิตานัญจะ เสวนา

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่กรุณาอัญเชิญมาครับ


สาธุ.. ธรรม นำพา ให้มาพบ
ได้ประสบ สนทนาธรรม ตามประสา
ท่านคืนถิ่น ยกพุทธวาจา
เป็นอรรถา กล่าวล้ำ คำบรรยาย

หิ่งห้อยน้อย ขอร่วมบุญ หนุนกุศล
เพื่อให้ยล กวีธรรม ของสหาย
ได้อรรถรส ตามที่ท่าน ได้บรรยาย
ขอยอบกาย วันทา สาธุการ

ทูเร สนฺโต ปกาเสนฺติ
หิมวนฺโตว ปพฺพโต

อสนฺเตตฺถ น ทิสฺสนฺติ
รตฺติขิตฺตา ยถา สรา.

********************

สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมปรากฏในที่ไกล
เหมือนภูเขาหิมพานต์,

อสัตบุรุษย่อมไม่ปรากฏในที่นี้
เหมือนลูกศรอันเขาซัดไปในราตรี ฉะนั้น.
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ# อาลัย...หลวงตามหาบัว !

@ สุดอาลัย อำลา หลวงตาจาก
คุณูปการ ท่านมาก จากประวัติ
เป็นพระป่า พระจริง อิงป่าชัฏ
ท่านปฏิบัติ ตัดกิเลส ด้วยเมตตา

@ ช่วยมนุษย์ หยุดชาติ พินาศล่ม
แม้คารม ดุดัน ที่ฟันผ่า
ด้วยเพราะรัก ห่วงใย ในประชา
จึงรวบรวม ศรัทธา ประชาชน

@ นับหมื่นล้าน ศรัทธา มิน่าเชื่อ
จนเงินเหลือ คงคลัง สร้างกุศล
ให้เป็นหลัก เศรษฐกิจ พิชิตจน
มีเหตุผล มีสติ วิเคราะห์เป็น

@ ท่านเข้าใจ บ้านเมือง ทุกเรื่องด้วย
แม้ตัวป่วย ยังพูด พิสูจน์เห็น
สัจธรรมนำทางสร้างประเด็น
ใครละเว้น พระธรรม ก็ช้ำตรม

@ หลายครั้งที่ ฟังธรรม จากคำท่าน
แม้ไม่อ่อน นุ่มหวาน ปานขนม
แต่ทุกคำ พระธรรมจริง ติติงชม
ได้เหมาะสม ถูกต้อง ครรลองธรรม

@ ด้วยกิเลส คนฟัง บางครั้งคิด
อาจยึดติด คิดไป ใจถลำ
หากใคร่ครวญ ให้ดี มีความจำ
ทุกถ้อยคำ คือจิต คิดเมตตา

@ ความเมตตา เห็นชัด ศรัทธายิ่ง
เป็นพระจริง ยิ่งใหญ่ ในคุณค่า
เป็นพระเก่ง ยิ่งใหญ่ ในปัญญา
เป็นพระป่า ที่ช่วยชาติ อย่างอาจอง

@ ขอน้อมกาย ก้มกราบ อย่างซาบซึ้ง
ขอระลึก นึกถึง ซึ่งพระสงฆ์
ที่เป็นเนื้อ นาบุญ สุนทรตรง
แต่นี้คง จากไกล ไม่กลับมา

@ สุคติ วิมาน นิพพานเถิด
จิตประเสริฐ วิญญาณ อันล้ำค่า
บุญกุศล ล้นเหลือ เชื่อหลวงตา
เป็นพระป่า ที่ถึง ซึ่งนิพพาน...พุดเดิล

# หลวงตาไม่ตาย....(จากใจคนไทย) #

@ แม้ท่านจะ พ่ายแพ้ แก่สังขาร
เพราะถึงกาล เวลา อายุขัย
เกือบร้อยปี ชีวิต และจิตใจ
ที่ท่านใช้ อย่างผู้ รู้บุญคุณ

@ ความมุ่งมั่น ท่านมี ทั้งชีวิต
ความรู้คิด เอื้อเฟื้อ และเกื้อหนุน
คิดช่วยคน ทั้งชาติ กลัวขาดทุน
จึงเมตตา การุณย์ ด้วยบุญญา

@ เกิดวิกฤติ เศรษฐกิจ อย่างติดต่อ
เงินคลังหลวง ร่อยหรอ ขออาสา
พระสงฆ์แก่ สุดห่วง คือหลวงตา
จัดผ้าป่า ช่วยชาติ ประกาศตน

@ ทั้งเงินทอง กองโต โชว์ตระหง่าน
รวมสายธาร ศรัทธา มหากุศล
จากทิศา - นุทิศ รวมจิตคน
ตั้งอยู่บน ศรัทธา หลวงตาบัว

@ รวมครั้งแล้ว ครั้งเล่า เข้าคลังหลวง
รวมทั้งปวง เงินทอง กองท่วมหัว
รวมค่าเงิน ค่าทอง กองท่วมตัว
จนคลังชัวร์ มั่นคง ดำรงมา

@ นี่คือสงฆ์ ห่วงชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ทั้งเคร่งครัด มีจิต คิดอาสา
จิตบริสุทธิ์ ตั้งมั่น มากปัญญา
เปี่ยมเมตตา บารมี ที่มั่นคง

@ หากจะกล่าว ความดี ไม่มีหมด
ดีจนหยด สุดท้าย ไม่ใหลหลง
สังขารเสื่อม ถึงบท ต้องปลดปลง
ท่านยืนยง ยืนหยัด ปฏิบัติธรรม

@ ไม่กลัวตาย คิดว่า ไม่มาเกิด
จิตประเสริฐ เกินกว่า จะถลำ
สาธุ สาธุ สาธุ บรรลุคำ
ที่ท่านกล่าว ประจำ เลิศล้ำจริง..." พุดเดิล "
แหะ แหะ ร้อยแก้วดีกว่าแต่งกลอนยาก คุณหิ่งห้อยน้อยโปรดอภัยในจุดที่ผิดพลาดเรื่องถ้อยคำด้วยนะครับไปคิดอยู่นานว่ายกยอปอปั้นคุณหิ่งห้อยน้อยเกินไปหรือเปล่า คิดดูทุกแง่ทุกมุมแล้ว คำตอบคือ ไม่ใช่ เพราะท่านผู้ใดก็ตามที่นำคำของพระไตรรัตน์มาแจ้งแสดงให้ฟัง ย่อมเป็นบัณฑิตเสมอในสายตาของผม(ว่าแล้วเชียว มาในที่คนเก่งๆเยอะ เวลาจะยกพระบาลีต้องเช็คให้ดีๆ ขออภัยในความผิดพลาดครับ)
อ่านกลอนของ คุณนิวพุดเดิล แล้วยิ่งเศร้า ขนาดคุณหิ่งห้อยน้อยให้ข้อคิดมาแล้ว (ยิ่งหนังสือพิมพ์ลงข่าวทุกวันด้วย ยิ่งเศร้าใหญ่เลย) แต่วิสัยของปุถุชนย่อมเศร้าจากการพลัดพรากเสมอ เพิ่งสูญเสียหนังสือ หยดน้ำบนใบบัว ไป เป็นหนังสือที่ชอบมากและอ่านหลายหนแต่มีคน(แม่ผมเอง)ทักว่า เจ้าของ(ซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้ว)บอกว่าอ่านจบแล้วให้เอาไป(บริจาค)ไว้ที่วัด ถึงจะสุดแสนเสียดาย เมื่อมีคนทัก ก็ต้องฟัง(เพราะตอนนั้นดันไม่ฟังเอง กำลังดีใจ) ก็เลยมาคิดว่าหนังสือนี้แม้มีค่ามากสำหรับเราด้วยเนื้อหา(ราคายิ่งไม่ต้องพูดถึง)แต่มีคนทักว่า เค้าแค่ให้เอาไปยืมอ่านพออ่านจบให้เอาไปไว้ที่วัด ผมก็ต้องเลือกรักษาศีลไว้ก่อน เดี๋ยวกลายเป็นการฉวยโอกาสเมื่อผู้ให้ยืมเสียชีวิตไปแล้ว เสียดายมาก...แต่ก็ต้องทำใจ
สวัสดีค่ะ คุณคืนถิ่นและคุณนิวพุดเดิล
     ขออนุโมทนาบุญด้วยจากใจนะคะ ที่กลั่นคำกลอนออกมาถวายเป็นสังฆบูชาแด่องค์หลวงตา อ่านแล้วน้ำตาไหล ได้ใจคนมีองค์หลวงตาเป็นสรณะอย่างผู้อ่านจริงๆ ขอร่วมเป็นญาติธรรมด้วยคนนะคะ เพิ่งสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ค่ะ
                                   มีสัมมาทิฏฐิทุกขณะจิตนะคะ
สวัสดีค่ะ คุณหิ่งห้อยน้อย
     ขออนุโมทนาบุญกับการนำพุทธพจน์อันงดงามมาโพสต์ ธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์เป็นสิ่งมีค่ายิ่ง ควรแก่การบอกกล่าว สาธุ...
                       เจริญในธรรม เช่นเดียวกันนะคะ
สวัสดีครับ คุณ timthalom ยินดีที่ได้รู้จักครับ

เหลือเพียงคำสอนและเรื่องเล่าของความเด็ดเี่ดี่ยวขององค์หลวงตาให้จดจำแล้วครับถึงวันนี้

ผมยังจำคำสอนของหลวงตาในปกหน้าด้านในของหนังสือ "หยดน้ำบนใบบัว" เสมอครับ ว่า

"ถ้าไม่อยากจม เชื่อพระพุทธเจ้านะ" และหลวงตาสอนไม่ให้ดูถูกสัตว์เดรัจฉานเพราะเขาเพียงแต่อยู่ในช่วงเวลาแห่งการชดใช้ผลของอกุศลกรรมที่เขาเคยก่อเท่านั้น เมื่อพ้นแล้วเขาอาจจะสูงกว่าเราก็ได้

เจริญในธรรมนะครับ
ข้อธรรมะ ที่ท่านแสดงต่อเรานั้น เด็ดขาดถูกต้องตรงประเด็น ถูกจิตถูกใจเหลือเกิน
จนต้องข้ามน้ำ ข้ามทะเล ไปกราบนมัสการหลวงตาด้วยตนเอง ใจไปถึงท่านทุกขณะจิต
กายเดินทางช้ากว่า แต่ก็ถึงที่จิต ถึงที่ใจ มิเสื่อมคลาย
ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงได้รับผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศไปให้ โดยทั่วถึงกันด้วยเทอญ
...
รู้สึกปิติมากที่ได้มาอ่านเอนทรี่นี้ และได้เข้ามาร่วม เขียนถึงพระอริยะเจ้า สาวกของ
พระศาสดา ที่บริสุทธิ์ ปภัสสร
...
เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี ด้วยจิตคาราวะ
...
ข้อธรรมะ ที่ท่านแสดงต่อเรานั้น เด็ดขาดถูกต้องตรงประเด็น ถูกจิตถูกใจเหลือเกิน
จนต้องข้ามน้ำ ข้ามทะเล ไปกราบนมัสการหลวงตาด้วยตนเอง ใจไปถึงท่านทุกขณะจิต
กายเดินทางช้ากว่า แต่ก็ถึงที่จิต ถึงที่ใจ มิเสื่อมคลาย
ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงได้รับผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้แผ่อุทิศไปให้ โดยทั่วถึงกันด้วยเทอญ
...
รู้สึกปิติมากที่ได้มาอ่านเอนทรี่นี้ และได้เข้ามาร่วม เขียนถึงพระอริยะเจ้า สาวกของ
พระศาสดา ที่บริสุทธิ์ ปภัสสร
...
เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี ด้วยจิตคาราวะ
...
 เปิดอ่านหน้านี้  5861 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย