ตื่นเถิดชาวพุทธ

@ ตื่นกันเถิด ตื่นเถิด นะชาวพุทธ
อย่าวนหยุด ในอ่าง โง่เขลาหลาย
พุทธองค์ ท่านสอน เรื่องอะไร
จงตามไป ให้เห็นแก่น บ้างก็ดี
@ อย่าหลงตน หลงยึด ในวัตถุ
ยังหลงครู อาจารย์ ที่สั่งสอน
โลภ โกรธ หลง ควรละ ปิดลงกลอน
ควรพักผ่อน ดึงสติกลับ มองให้ดี.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  238 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย