ตื่นเถิดชาวพุทธ

 chai-aroon   18 มี.ค. 2560

@ ตื่นกันเถิด ตื่นเถิด นะชาวพุทธ
อย่าวนหยุด ในอ่าง โง่เขลาหลาย
พุทธองค์ ท่านสอน เรื่องอะไร
จงตามไป ให้เห็นแก่น บ้างก็ดี
@ อย่าหลงตน หลงยึด ในวัตถุ
ยังหลงครู อาจารย์ ที่สั่งสอน
โลภ โกรธ หลง ควรละ ปิดลงกลอน
ควรพักผ่อน ดึงสติกลับ มองให้ดี.
ต.เตชปญฺโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor


 เปิดอ่านหน้านี้  5784 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย